IV. Sympozium Roboticky Asistované Rehabilitace

Společnost Stargen EU s.r.o. si Vás dovoluje pozvat k účasti na IV. Sympoziu roboticky asistované rehabilitace na téma „Intenzivní robotická neurorehabilitace v každém věku“, které pořádá Krajská zdravotní, a.s. a bude se konat v termínu 21. 9. – 22. 9. 2017 v hotelu Tři Věžičky, Střítež u Jihlavy.

Odborný program opět nabídne workshopy a široké spektrum prezentací a přednášek. Jeho rámec je postaven tak, abyste se seznámili s novou technologií a sdíleli zkušenosti. Účast je ohodnocena kredity pro lékaře i nelékařské zdravotnické profese. Odborným garantem akce je MUDr. Pavel Maršálek, primář rehabilitačního oddělení.

Pozvánka