Fokusovaný ultrazvuk

Společnost INSIGHTEC, založená v roce 1999, se zabývá rozvojem a prodejem přístroje ExAblate, který se používá k neivazivní léčbě různých onkologických a gynekologických indikací.

Platforma přístroje ExAblate využívá revoluční MRgFUS technologii, kombinující fokusované vysokoenergetické ultrazvukové vlny kontrolované pomocí magnetické rezonance MRI. Fokusované ultrazvukové vlny cílené díky MRI jsou bezpečně aplikovány na cílovou tkáň a způsobí její termické poškození (ablaci). Díky fokusaci je možné cílit malý objem tkáně.

Společnost INSIGHTEC neustále zkoumá a rozšiřuje nové indikace a možné vhodné aplikace. V současné době je přístroj ExAblate využíván v neurochirurgii, onkologii a gynekologii na více jak 120 pracovištích. Celkem bylo provedeno více jak 13 000 výkonů.

V Thomayerově nemocnici v pražské Krči zahájilo v říjnu 2010 činnost unikátní lékařské pracoviště – Centrum fokusovaného ultrazvuku naváděného magnetickou rezonancí (Centrum MRg FUS). Systém MRg FUS je v České republice unikátní a využívá se především v léčbě děložních myomů a adenomyózy. Představuje neinvazivní alternativu k hysterektomii, myomektomii a bezbolestnou alternativu k embolizaci děložních tepen.

Odkaz na stránky pracoviště: www.ftn.cz

Více informací o léčbě děložních myomů můžete získat i na webových stránkách www.deloznimyomy.cz.

Další schválené indikace:

  • Neurochirurgie – esenciální tremor, tremor u Parkinsonovy nemoci, neuropatická bolest,
  • Onkologie – paliativní léčba bolesti u kostních metastáz, benigní tumory kostí, osteoidní osteom, rhizotomie.

Galerie

Video

Ke stažení

Brožura: Women’s Health digital