Simulace

Simulace je technika ve vzdělávání, která může být využita v mnoha různých oborech. Tato technika nahrazuje a umocňuje reálnou zkušenost zkušeností řízenou, evokuje a replikuje základní aspekty reálného světa s možností plné interakce.  Simulace v medicíně v nejširším slova smyslu znamená vytvoření komplexního reálného světa  imitací, která slouží pro účely tréninku a vyhodnocení znalostí. Cílem je efektivní vzdělávání  pomocí  modelů, pomůcek a reálných klinických  scénářů, reflexe  a získané zpětné vazby bez potencionálního ohrožení pacienta. Tento způsob vzdělávání  ve zdravotnictví umožní získat nezbytné zkušenosti, dovednosti a postoje a ochránit pacienty od zbytečného rizika. Využití simulace může být platformou, která umožní výuku s ohledem na měnící se etické  a legální aspekty spojenými s klasicky pojatým kurikulem.

Důvodů pro zavedení simulace do medicínského vzdělávání na všech úrovních je mnoho – legální a etické požadavky zaměřené na bezpečnost a komfort pacienta, standardizace postupů a jejich vyhodnocení,  zlepšení dovedností lékařů při řešení problémů a neočekávaných situací. Techniky, nástroje a strategie založené na simulaci mohou být využity k výuce nebo jako hodnotící nástroj individuálních nebo týmových dovedností a kompetencí.  Simulace ve výuce medicíny se díky realistickým scénářům a technickému vybavení zařadila mezi důležité vzdělávací nástroje, které umožňují, aby se žák trénoval, dokud novou dovednost nebo výkon dokonale nezvládne, při výcviku týmu se opakováním zlepšil výkon a redukovala se chybovost.

Dovednosti, které simulace může rozvíjet, zahrnují:

  • Technické školení a dovednosti,
  • Řešení problémů a rozhodování,
  • Interpersonální a komunikační dovednosti a týmové kompetence.

Společnost Stargen EU s.r.o. je významným dodavatelem komplexních řešení zaměřených na simulační metody ve výuce medicínských oborů. Nabízí nejen dodávku hardware a software, ale navrhne vzdělávací koncepty na míru vašeho pracoviště.

Nejnovější katalog modelů pro trénink práce s ultrazvukem

Galerie

 Ke stažení

VIMEDIX_Ultrasound VIMEDIX_OBGYN LAPVR EndoVR CathLabVR