TomoTherapy

Tomoterapie – nová metoda radioterapie

TomoTherapy je přístroj určený pro terapii nádorů radioaktivním zářením. Kombinuje spirální fotonový lineární urychlovač a spirální počítačový tomograf CT. Toto unikátní řešení umožňuje přesné zacílení terapeutického svazku záření na definovaný objem nádorových buněk v těle pacienta a jejich spolehlivé zničení. S pirální metoda poskytuje kromě optimální distribuce radioaktivního záření do objemu nádoru i významné snížení rizika poškození kritických orgánů, které se mohou nacházet v těsné blízkosti ozařovaného objemu.

IGRT – Image Guided Radiotherapy – obrazově řízená radioterapie

Před každou frakcí (denním dodáním terapeutické dávky fotonového záření) je po fixaci pacienta proveden CT sken. Na jeho základě se provede korekce aktuální polohy ozařovaného objemu s naplánovanou distribucí dávky. Mezi zaměřovacím denním CT a dodáním terapeutické dávky uběhne pouze několik vteřin, pacient je fixován, takže nezmění svou polohu a k zaměření i terapii se používá stejný zdroj záření, proto je dosahováno výrazně přesnější a účinnější terapie než u přístrojů nevyužívajících IGRT s Daily CT.

Typické zařízení: TomoTherapy HD od společnosti Accuray, USA

  1. Tomoterapie je princip unikátní distribuce dávky ( tzv. „Helical mode“, tedy spirální kontinuální rotací zdroje záření včetně snímače (detektorů) kolem těla pacienta se současným posuvem stolu otvorem gantry), principiálně odpovídající nejmodernější diagnostické metodě „spirální CT“. Tomoterapie díky tomu obecně poskytuje nejlepší homogenitu distribuce dávky do cílového objemu.
  2. Tomoterapie je metoda IMRT(Intensity Modulated RadioTherapy/IGRT (Image Guided RadioTherapy) v nejčistší podobě – denní CT je z principu tomoterapie jako „gantry style“ zařízení nedílnou a integrální součástí zařízení.  Na jednom rotujícím prstenci je umístěn zdroj záření – společný pro zobrazování i ozařování), detektory i beamstopper . Díky této kompaktní konstrukci odpadají problémy a zdržení s výsuvnými detektory, rotujícími částmi okolo pacienta a tím i nebezpeční kolize.
  3. Díky principu „Helical mode“  metoda tomoterapie umožňuje ozařování extrémně tvarově složitých nádorů, včetně vícečetných ložisek i konkávní tvary při minimálních dávkách do zdravé tkáně okolních oblastí a orgánů.
  4. Díky principu „Helical mode“  metoda tomoterapie umožňuje  ozařování dlouhých nádorů (až 145 cm) bez nutnosti napojování polí a s tím i spojených  nevýhod (nehomogenita dávky, riziko přezáření  (nedozáření) na hranici polí, časová ztráta apod.)
  5. Časová náročnost typického výkonu tomoterapie je časově shodná s výkonem na běžném LINAC , pro jednoduché výkony i rychlejší (zařízení TomoTherapy poskytuje tzv. „Direct mode“)
  6. Metoda tomoterapie má nižší požadavky na stínění a má nižší záření okolí.  Díky „gantry konstrukci“  je naproti zdroji záření trvale přítomen  beamstopper, tím neuniká do okolí záření z primárního svazku, ale pouze rozptýlené záření.  Vzhledem k rotační distribuci záření není ani nutný vysoký výkon zdroje.

Galerie

Videa

Ke stažení

katalog-tt