vocaSTIM®

vocaSTIM® je nová a efektivní terapie pro parézu hrtanu, poruchu polykání a mnoho dalších centrálních i periferních paréz v oblasti hrtanu a obličeje.

V průběhu vyšetření je zjišťován akomodační kvocient, mezi postiženými a intaktními svaly. Na základě toho je pak také vybrán typ elektrických impulsů vhodný ke stimulaci. Obecně se terapie skládá ze dvou po sobě jdoucích částí. Nejdříve je tzv. předehřátí, čili aplikací vhodného proudu zajistíme adekvátní prokrvení oblasti. Poté následuje fáze samotné foniatrické a artikulační elektrostimulace.

Celé zařízení lze ovládat spínačem pro nohu a mít tak volné ruce k současné laryngoskopii.

vocaSTIM®-Master je klinická verze zařízení s možnostmi automatické diagnostiky a terapie. Terapeutické programy lze ukládat a rychle je vyvolat. Je zde k dispozici i indikační seznam zobrazující umístění elektrod a doporučená nastavení podle míry poškození.

Zařízení je v hodné do ordinací foniatrů, logopedů při nácviku řeči, ORL i rehabilitačních center.

 Galerie