Amadeo®

Amadeo® je moderní systém pro robotickou rehabilitaci pacientů s pohybovou dysfunkcí distální části horní končetiny, zejména prstů. Toto zařízení umožňuje pohyby aktivní, pasivní, ale i pohyb s dopomocí. Vhodnou variantu zvolí terapeut přesně podle schopností pacienta. Terapie může být zaměřena na pohyby (flexe, extenze) každého prstu zvlášť nebo v koordinovaném zapojení více prstů současně.

Terapie probíhá ve virtuálním prostředí, kde jsou hry zaměřené na pohybově specifické terapeutické cíle a podporuje tak i zlepšení případného kognitivního deficitu. Hra je ovládána buď pohybem prstu či prstů a jejich rozsahem anebo silou, kterou je pacient schopen vynaložit. Tyto parametry jsou přístrojem zaznamenány a jsou tak jednoduše porovnatelné v průběhu terapií.

Amadeo® umožňuje intenzivní a ergonomický nácvik pohybů prstů s cílem zlepšení úchopových funkcí. Je ideální pro použití ve všech fázích neurorehabilitace, ale i u pacientů po traumatologicko/ortopedických operacích.

Galerie

Video

Ke stažení

katalog_Amadeo_TyromotionTYM_broschuere_ENG_web