Diego®

Zařízení Diego pomáhá pacientům a terapeutům v neurologii a ortopedii s terapií funkčního motorického deficitu horní končetiny. Umožňuje pestrost terapií, podněcuje motivaci pacienta a poskytuje objektivní hodnocení a srovnání výsledků terapie.

V průběhu pasivní a aktivní terapie pomáhá pacientům znovu nabýt obvyklých přirozených pohybů. Pacient má jednu či obě paže přichycené k zařízení pomocí manžet umístěných na předloktí a zápěstí. Pohyby jsou prováděny v odlehčení v jednotlivých rovinách až po všechny tři dimenze prostoru dle schopností pacienta.

Systém Diego umožňuje zároveň pokročilé zhodnocení pacientova stavu pomocí měření rozsahu pohybu v kloubech horní končetiny, stejně tak hodnocení jeho vynaloženého volního úsilí. Získaná data jsou ukládána do pacientovy elektronické složky. Výsledky zaznamenané v protokolech lze jednoduše sledovat, porovnávat a objektivně hodnotit změny stavu pacienta v průběhu terapií.

Součástí systému je i virtuální prostředí umožňující cílenou terapii v jedné, dvou, či třech dimenzích. Tato cvičení jsou specificky zaměřena na rozsah pohybu, koordinaci, posílení svalů a celkově komplexní funkční zapojení horní končetiny. Je zde využito principu zpětné vazby, která podněcuje pacientovu motivaci k terapii a soutěživosti vedoucí k dosažení lepších výsledků. Systém však lze využít k odlehčení paží i v průběhu běžné fyzioterapie či ergoterapie.

Značná variabilita nastavení dává možnost individuálně přizpůsobit terapii široké škále pacientů v různých fázích rehabilitace.

Diego osvobozuje terapeuta od nutnosti vést manuálně pohyb pacientovy paže nebo paží. Terapeut má k pacientovi přístup ze všech stran a může korigovat pohyb k optimální funkci nejen paže, ale i celého pletence ramenního a jeho návaznosti na trup.

Galerie

Video

Ke stažení

TYM_broschuere_ENG_web