LUNA EMG

Luna EMG je komplexní přístroj poskytující motivační biofeedback a dopomáhá s obnovením pohybů, které pacient není schopen sám zvládnout. Luna EMG využívá bioelektrických signálů (EMG) snímaných ze svalů pacienta. Luna je hlavně určena pro pacienty, kteří potřebují zlepšit svalovou sílu, zvětšit rozsah pohybu, zlepšit koordinaci. Luna EMG poskytuje efektivní terapii ve všech fázích rehabilitace. Nácvik lze začít i u pacientů bez hmatatelné kontrakce svalu až po pacienty, kteří nácvikem práce proti odporu zvyšují svojí svalovou sílu. Přístroj poskytuje zcela pasivní trénink, progresivní pasivní pohyb se zvětšujícím se rozsahem pohybu, dynamické odporové cvičení, isokinetická cvičení, cvičení propriocepce, cvičení proti silovému odporu nebo proti odporu elastickému. To vše i díky výměnným nástavcům, zaměřeným i na nácvik běžných denních činností, jako třeba řízení.

Software obsahuje herní terapeutické programy motivující k lepším výsledkům. Díky audiovizuální kontrole elektromyografu jsou zlepšovány a posilovány pohybové vzorce a propriocepce. Ovládání je možné taktéž s použitím EMG elektrod, a to jak povrchových, tak interních pro pánevní dno.

Luna nabízí i několik objektivních hodnotících funkcí:

  • Diagnostika s využitím povrchového EMG nebo elektrod pro pánevní dno
  • Dynamické měření svalové síly
  • Měření rozsahu pohybů jednotlivých segmentů (pasivních, asistovaných a aktivních rozsahů)
  • Kvantifikace spasticity a rigidity během pasivního pohybu
  • Koordinace (během aktivit zaměřených na trénink propriocepce)
  • Aktivace svalů a kompenzačních strategií

Galerie

Video

Ke stažení