Lokomat®

Lokomat®

Nácvik chůzového mechanismu s roboticky vedeným pohybem dolních končetin.

Rehawalk®

Rehawalk®

Analýza a terapie poruch stereotypu chůze.

Zebris

Zebris

Analýza chůze pro pacienty s poruchami lokomoce, po úrazech, po sportovních zraněních.

Ekso Bionics

Ekso Bionics

Robot určený k nošení – neboli exoskeleton

NESS L300 GO

NESS L300 GO

Funkční elektrostimulace pro rehabilitaci pacientů s pohybovým deficitem v oblasti dolní končetiny.