Vector

Vector

Nácvik stability, stoje a chůze v pohyblivém závěsném systému.

Erigo®

Erigo®

Vertikalizace a mobilizace neurologických pacientů v časné fázi rehabilitace, pacientů dlouhodobě ležících a imobilních.

LiteGait

LiteGait

Mobilní odlehčovací systém zajišťující bezpečí pacienta při nácviku stability, stoje a chůze.

Vibramoov®

Vibramoov®

Přístroj pro proprioceptivní stimulaci fokálními vibracemi