Robotika

Roboticky asistovaná chirurgie je moderní metodou tzv. minimálně invazivní chirurgie – tedy metodou, která v nejvyšší možné míře šetří pacienta při dosažení žádoucího terapeutického účinku.  Roboti se začaly v chirurgii využívat na konci devadesátých let minulého století, zpočátku jako jednoduché manipulátory určené pro více či méně experimentální účely. Specialisté společnosti Stargen EU se seznámili s těmito koncepty v roce 2003 a již o dva roky později instalovali první robotický systém daVinci v Nemocnici na Homolce v Praze. Stargen EU stál za rychlým rozvojem daVinci chirurgie v ČR, Střední Evropě a Rusku, celkem nainstaloval 25 těchto robotických systémů, a  významně tak přispěl k rychlému nárůstu prováděných robotických procedur.

Od roku 2015 zastupuje Stargen EU významného výrobce robotů pro neurochirurgické operace, společnost Medtech S.A. (Montpellier, Francie). Robot ROSA je určen pro vysoce přesné výkony v oblasti mozku a páteře. Stargen EU poskytuje k těmto systémům veškeré prodejní a servisní služby, samozřejmostí je rovněž aplikační podpora, seznámení specialistů s těmito výkony na předních světových pracovištích a následná péče o další vzdělávání v oboru

ROSA je robot nové generace určený pro vysoce přesné navigované terapeutické a diagnostické výkony  v oblasti mozku a páteře. Umožňuje provádět navigované operace jak s využitím fixačního rámu, tak i bez něj, vždy v maximální dosažitelné přesnosti zacílení do dané anatomické struktury. Zejména roboticky asistované výkony bez nutnosti fixace lebky do Leksellova rámu výrazně zvyšují komfort pacienta a zjednodušují provedení operace.

Galerie

Video