Radioterapie

Radioterapie

Radioterapie je v současné době jednou z nejúčinnějších metod léčby onkologických onemocnění.

Radiologie

Výhradní distributor GE Healthcare v oblasti radiodiagnostiky a nukleární medicíny.

Medicína

Medicína

Dodávka zdravotnické techniky a výukových modelů pro osvojení praktických dovedností.

Rehabilitace

Rehabilitace

Rehabilitační systémy s integrovanými diagnostickými a terapeutickými funkcemi.