Radioterapie

Radioterapie

Radioterapie je v současné době jednou z nejúčinnějších metod léčby onkologických onemocnění.

Radiologie

Radiologie

Výhradní distributor GE Healthcare v oblasti radiodiagnostiky a nukleární medicíny.

Medicína

Medicína

Dodávka zdravotnické techniky a výukových modelů pro osvojení praktických dovedností.

Rehabilitace

Rehabilitace

Společnost Stargen EU s.r.o. se více než deset let zabývá robotikou ve zdravotnických oborech.