Společnost Stargen EU s.r.o. se specializuje na dodávky nejmodernější zdravotnické techniky z celého světa. Cílem společnosti je přinášet do České republiky nové světové medicínsko-technické novinky a naučit české lékaře tyto novinky využívat ku prospěchu svých pacientů. Své obchodní aktivity směřuje také do střední Evropy.

Jméno společnosti je spojováno se zavedením a rozvojem  roboticky asistované da Vinci chirurgie na území ČR, SR, Slovinska, Maďarska, RF a Kazachstánu. V letech 2003-2012 společnost vystupovala jako distributor robotického systému da Vinci amerického výrobce Intuitive Surgical Inc.

Logo_Robo_Asist_Rehab

V souvislosti s dodávkami pokročilé technologie se společnost Stargen EU s.r.o. zaměřuje na vybavování radioterapeutických pracovišť nejmodernější ozařovací technikou. Nové přístupy značně rozšiřují spektrum běžných radioterapeutických indikací a nabízejí šetrnější dostupnou léčbu pro pacienta.

Nemalý podíl v dodávkách technologie tvoří i dodávky hi-tech rehabilitačních robotických systémů v podobě sofistikovaných zařízení, a to zejména pro oblast neurorehabilitace. Rehabilitační robotické systémy implementované diagnostické a terapeutické funkce a v konečném důsledku výrazně pomáhají a ulehčují práci fyzioterapeuta při obtížné reedukaci pohybu neuropacienta, tedy jedná se o zařízení, pomocí kterých je možno nastavit soubor medicínských preventivních, diagnostických a terapeutických opatření, směřujících k obnovení maximální funkční zdatnosti jedince postiženého na zdraví.

Společnost Stargen EU s.r.o. díky své mnohaleté zkušenosti v oblasti zdravotnictví zavádí roboticky asistovanou rehabilitaci do českého zdravotnictví jako obecně uznávanou metodu, kterou se snaží profesionálně prezentovat jak v rámci českého tak i slovenského zdravotnického systému.

Součástí obchodní činnosti společnosti Stargen EU s.r.o. jsou také dodávky medicínské techniky, především elektrokoagulace pro chirurgické operace. Společnost poskytuje komplexní služby od dodání zařízení, přes instalaci, proškolení personálu včetně kvalifikovaného servisu.

Společnost Stargen EU s.r.o. navazuje na svoje zkušenosti a rozšiřuje své portfolio o novinky. Další oblastí zájmu je simulace a její podpora při výuce zdravotnického personálu.
Certifikace ISO

Máme zavedeno pět norem ISO, díky kterým naše dodávané produkty a poskytované služby dosahují maximální kvality, informační důvěrnosti, pracovní bezpečnosti i šetrnosti k životnímu prostředí.

Certifikát-ISO-9001

Certifikát-ISO-13485

Certifikát-ISO-14001

Certifikát-ISO-45001

Certifikát-ISO-27001

 

 

 

 

 

 

Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí. Společnost má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., je vedena pod klientským číslem EK-F00090275, a dále plní povinnost zpětného odběru, odděleného sběru a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu v rámci systému REMA.

Informace, jak jednoduše a bezplatně odevzdávat svá vysloužilá elektrozařízení/baterie naleznete zde: ZPĚTNÝ ODBĚR VYSLOUŽILÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ/BATERIÍ


Projekt