Společnost Stargen EU s.r.o. se specializuje na dodávky nejmodernější zdravotnické techniky z celého světa. Cílem společnosti je přinášet do České republiky nové světové medicínsko-technické novinky a naučit české lékaře tyto novinky využívat ku prospěchu svých pacientů. Své obchodní aktivity směřuje také do zemí východní Evropy (Rusko, Kazachstán) a střední Evropy.

Jméno společnosti je spojováno se zavedením a rozvojem  roboticky asistované da Vinci chirurgie na území ČR, SR, Slovinska, Maďarska, RF a Kazachstánu. V letech 2003-2012 společnost vystupovala jako distributor robotického systému da Vinci amerického výrobce Intuitive Surgical Inc.

Logo_Robo_Asist_Rehab

V souvislosti s dodávkami pokročilé technologie se společnost Stargen EU s.r.o. zaměřuje na vybavování radioterapeutických pracovišť nejmodernější ozařovací technikou. Nové přístupy značně rozšiřují spektrum běžných radioterapeutických indikací a nabízejí šetrnější dostupnou léčbu pro pacienta.

Nemalý podíl v dodávkách techologie tvoří i dodávky hi-tech rehabilitačních robotických systémů v podobě sofistikovaných zařízení, a to zejména pro oblast neurorehabilitace. Rehabilitační robotické systémy mají implementované diagnostické a terapeutické funkce a v konečném důsledku výrazně pomáhají a ulehčují práci fyzioterapeuta při obtížné reedukaci pohybu neuropacienta, tedy jedná se o zařízení, pomocí kterých je možno nastavit soubor medicínských preventivních, diagnostických a terapeutických opatření, směřujících k obnovení maximální funkční zdatnosti jedince postiženého na zdraví.

Společnost Stargen EU s.r.o. díky své mnohaleté zkušenosti v oblasti zdravotnictví zavádí roboticky asistovanou rehabilitaci do českého zdravotnictví jako obecně uznávanou metodu, kterou se snaží profesionálně prezentovat jak v rámci českého tak i slovenského zdravotnického systému.

Součástí obchodní činnosti společnosti Stargen EU s.r.o. jsou také dodávky medicínské techniky, především elektrokoagulace, a mikrodialyzačních systémů pro sledování chemických i biochemických změn v lokální tkáni u zvířat. Dodávané systémy umožňují jak kolekci vzorků mikrodialyzátu u uspaných zvířat, tak i u zvířat při plném vědomí.

Společnost Stargen EU s.r.o. poskytuje komplexní služby od dodání zařízení, přes instalaci, proškolení personálu včetně kvalifikovaného servisu.

Společnost navazuje na svoje zkušenosti a rozšiřuje své portfolio o novinky. Další oblastí zájmu je simulace a její podpora při výuce zdravotnického personálu.

Certifikace ISO

Certifikát-ISO-9001

Certifikát-ISO-13485

Certifikát-ISO-14001

Certifikát-ISO-18001

Certifikát-ISO-27001

diamantovy-certifikat