Stargen EU s.r.o.
Malešická 2251/51
130 00 Praha 3

E-mail: stargen@stargen-eu.cz
tel: +420 225 001 584
fax: +420 225 001 555

28487150
DIČ CZ28487150

Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00
Číslo účtu: 5275652/0800
Společnost Stargen EU s.r.o. je zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze dne 19.11. 2008, oddíl C, vložka 145163

Kontaktní osoby

Ing. Martin Kaloš – ředitel společnosti
Tel.: +420 602 211 609, e-mail: martin.kalos@stargen-eu.cz

Radioterapie

Ing. Tomáš Oberstein – ředitel divize radioterapie
Tel.:+420 724 157 107, e-mail: tomas.oberstein@stargen-eu.cz

Ing. Michal Bartoš – specialista – fyzikální podpora / servis
Tel.:+420 602 577 148, e-mail: michal.bartos@stargen-eu.cz

Ing. Miroslav Plch – servisní technik
Tel.: +420 725 938 981, e-mail: miroslav.plch@stargen-eu.cz

Ing. Jan Bohmann – fyzikální podpora / servis
Tel.: +420 724 106 407, e-mail: jan.bohmann@stargen-eu.cz

Ing. Lukáš Opálka – fyzikální podpora / servis
Tel.: +420 606 043 910, e-mail: lukas.opalka@stargen-eu.cz

Ing. Christina Larkouová – zahraničně obchodní referentka
Tel.:+420 225 001 577, e-mail: christina.larkouova@stargen-eu.cz

Rehabilitace

Mgr. Jan Kadlec – ředitel divize rehabilitace, klinický specialista

Tel.:+420 702 070 722, e-mail: jan.kadlec@stargen-eu.cz

Bc. Martin Žižka – obchodní manažer
Tel.:+420 720 042 812, e-mail: martin.zizka@stargen-eu.cz

Mgr. Petra Horsáková, obchodní zástupce
Tel.:+420 722 487 261, e-mail: petra.horsakova@stargen-eu.cz

Mgr. Adéla Fleková, obchodní zástupce
Tel.:+420 606 633 982, e-mail: adela.flekova@stargen-eu.cz

Bc. Viktor Demin, obchodní zástupce SK
Tel.:+420 601 328 973, e-mail: viktor.demin@stargen-eu.cz

Bc. Rostislav Musil – servisní technik
Tel.:+420 601 592 539, e-mail: rostislav.musil@stargen-eu.cz

Kateřina Kurková – zahraničně obchodní referentka
Tel.:+420 225 001 583, e-mail: katerina.kurkova@stargen-eu.cz

Zdravotnická technika

Ing. Pavel Tůma – odborný konzultant medicínské techniky
Tel:+420 602 135 327, e-mail: pavel.tuma@stargen-eu.cz

Ing. Daniel Kolář – odborný konzultant medicínské techniky
Tel:+420 721 839 611, e-mail: daniel.kolar@stargen-eu.cz

Simulace, Robotika

MUDr. Michaela Firešová, MBA – odborný konzultant
Tel:+420 724 885 013, e-mail: michaela.firesova@stargen-eu.cz