Stargen EU s.r.o.
Malešická 2251/51
130 00 Praha 3 .

E-mail: stargen@stargen-eu.cz
tel: +420 225 001 584
fax: +420 225 001 555

28487150 .
DIČ CZ28487150

Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s, Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00
Číslo účtu: 5275652/0800 .
Společnost Stargen EU s.r.o. je zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze dne 19.11. 2008, oddíl C, vložka 145163

Kontaktní osoby

Ing. Martin Kaloš – ředitel společnosti
Tel.: +420 602 211 609, e-mail: martin.kalos@stargen-eu.cz


GE Healthcare Diagnostic Imaging

Ing. Radim Celecký – manažer divize Diagnostic Imaging
Tel.: +420 702 291 229, e-mail: radim.celecky@stargen-eu.cz

Ing. Vojtěch Hojač – obchodní zástupce
Tel.: +420 702 294 648, e-mail: vojtech.hojac@stargen-eu.cz


Radioterapie

Ing. Tomáš Oberstein – ředitel divize radioterapie
Tel.:+420 724 157 107, e-mail: tomas.oberstein@stargen-eu.cz

Ing. Michal Bartoš – specialista – fyzikální podpora / servis
Tel.:+420 602 577 148, e-mail: michal.bartos@stargen-eu.cz

Ing. Miroslav Plch – servisní technik
Tel.: +420 725 938 981, e-mail: miroslav.plch@stargen-eu.cz

Ing. Lukáš Opálka – fyzikální podpora / servis
Tel.: +420 606 043 910, e-mail: lukas.opalka@stargen-eu.cz

Rehabilitace

Mgr. Jan Kadlec – ředitel divize rehabilitace, klinický specialista

Tel.:+420 702 070 722, e-mail: jan.kadlec@stargen-eu.cz

Bc. Martin Žižka – obchodní manažer
Tel.:+420 720 042 812, e-mail: martin.zizka@stargen-eu.cz

Bc. Viktor Demin, obchodní zástupce SK
Tel.:+420 601 328 973, e-mail: viktor.demin@stargen-eu.cz

Bc. Rostislav Musil – servisní technik
Tel.:+420 601 592 539, e-mail: rostislav.musil@stargen-eu.cz

Zdravotnická technika

Ing. Pavel Tůma – odborný konzultant medicínské techniky
Tel:+420 602 135 327, e-mail: pavel.tuma@stargen-eu.cz

Ing. Daniel Kolář – odborný konzultant medicínské techniky
Tel:+420 721 839 611, e-mail: daniel.kolar@stargen-eu.cz

Simulace, Robotika

MUDr. Michaela Firešová, MBA – odborný konzultant
Tel:+420 724 885 013, e-mail: michaela.firesova@stargen-eu.cz