Změna názvu společnosti CAE Healthcare

Dovolujeme si Vás informovat o důležité změně, která se týká našeho dodavatele simulátorů společnosti CAE Healthcare.

Po úspěšném převzetí firmy společností Madison Industries v únoru 2024, CAE Healthcare oznámila změnu svého názvu na Elevate Healthcare s účinností od 15. května 2024. Misí společnosti Elevate Healthcare zůstává i nadále zaměření na vzdělávání zdravotnických profesionálů cestou rozšiřování portfolia nabízených produktů a služeb a přinášení inovativních přístupů v procesu vzdělávání ve zdravotnictví.

Rádi bychom Vás ujistili, že změna názvu nemá žádný vliv na kvalitu a rozsah našich služeb ani na produkty, které Vám dodáváme.