Vyšetření plic pomocí ultrazvuku u pacientů s nákazou COVID-19

Společnost CAE Healthcare reaguje na pandemii COVID-19 a připravila školící materiály a výukové pomůcky, které umožní nácvik vyšetření plic ultrazvukem s cílem diagnostikovat u pacientů s COVID-19 příznaky ARDS a pneumonie.  Ultrazvuk plic je nejrychlejší, neinvazivní a sofistikovaný způsob vyšetření plic kriticky nemocných.

Součástí školícího programu jsou výukové materiály k vyškolení v rozsahu 2.5 hodiny, popisující jak správně provádět vyšetření plic pomocí ultrazvuku. Přístup k online kurzům zdarma ZDE

Jako trenažér k praktickému nácviku ultrazvukové diagnostiky byl vytvořen model Blue Phantom COVID-19 plicní simulátor. Anatomicky věrný model umožňuje realistické zobrazení plic s různou závažností postižení libovolným ultrazvukovým přístrojem. Z klinický obrazů a nálezů lze zobrazit difúzní bilaterální B-linie, ztluštění a nepravidelnost pleurální linie, subpleurální konsolidaci, nepravidelnou echogenitu a groud-glass opacity/léze.

Více informací o modelu Blue Phantom COVID-19 naleznete ZDE

Další novinky a školení na téma COVID-19 jsou k dispozici na webových stránkách CAE Healthcare ZDE