CAE LearningSpace

CAE LearningSpace Experience – intelingentní záznamový systém určený pro kvalitní debriefing podpořený videozáznamem

CAE LearningSpace Essentials – řešení určené pro management simulačního centra

CAE LearningSpace Enterprise – kompletní řešení pro efektivní řízení simulačního centra