Chirurgické simulátory

CAE ENDOVR – simulátor určený k nácviku gastrointestinálních výkonů a zákroků na bronchu

CAE LapVR  – simulátor pro nácvik laparoskopických dovedností

CAE NeuroVR – neurochirurgický simulátor pro otevřené i endoskopické výkony

CAE CATHLAB VR 4.0 – přenosný modulární simulátor pro nácvik katetrizačních dovedností