Chirurgické simulátory

 

 

CAE CATHLAB VR 4.0 – přenosný modulární simulátor pro nácvik katetrizačních dovedností