Pacientské simulátory

CAE Apollo – nové standardy realismu v pacientské simulaci

CAE HPS –  jediný simulátor, který realisticky dýchá, určený pro trénink v oblasti anesteziologie a kritické péče včetně ventilace

CAE Athena –vysoce realistický ženský pacientský simulátor

CAE Caesar – pacientský simulátor pro nácvik simulovaných situací v terénu

CAE Luna – kompletní řešení pro výcvik neonatální resuscitace 

 

 

CAE Lucina – pokročilý porodnický simulátor

CAE Ares – simulátor určený pro nácvik klinických dovedností/kompetencí

 

CAE PediaSIM – realistický dětský simulátor pro nácvik pediatrické péče

 

CAE Juno – simulátor určený pro nácvik klinických dovedností/kompetencí