MIM SOFTWARE

MIM SOFTWARE Inc.

Americká společnost MIM Software se specializuje na vývoj zobrazovacích a podpůrných software pro oblasti radiační onkologie, radiologie, nukleární medicíny, neuroimagingu a zobrazování srdce.

MIM software je k dispozici pro platformy Windows, MAC OS, mobilní  iOS a cloudové platformy.

Veškerá komunikace je v DICOM formátu, což zaručuje kompatibilitu s ostatními výrobci zdravotnické techniky.

MIM Maestro

Inteligentní a efektivní systém nástrojů pro radiační onkologii.

 • Auto-Contouring
  • Segmentace založená na anatomickém atlasu vám umožňuje integrovat automatické konturování do vašeho klinického workflow prostřednictvím našich atlasů nebo vlastních uživatelsky definovaných atlasů.
 • Contour CoPilot ™
  • Contour Copilot zajišťuje efektivitu konturování, automaticky deformuje nakreslený obrys z jednoho řezu na druhý a učí se z vašich úprav podél konturovaného objemu
 • Multi-Modality Fusion
  • Pevná nebo deformovatelná registrace libovolného počtu modalit umožňuje snadné zobrazení více fúzí najednou. Sjednoťte více modalit v jedné relaci, abyste viděli více pohledů různých skenů pacienta na jedné obrazovce. MIM umožňuje schopnost vidět mnoho pohledů najednou pro rychlé a efektivní pracovní workflow.
 • PET/CT Deformable
  • Fúze PET / CT s plánovacím CT je často náročný proces v závislosti na změnách v anatomii. MIM Maestro provede prvotní odhad a zarovnání PET / CT skenů s plánovacími CT skeny pomocí VoxAlign Deformation Engine®, který vám poskytne ty nejpřesnější výsledky.
 • 4D CT Binning and Automation
  • MIM Maestro sníží dobu zpracování 4D CT skenů a umožní výhody plného pracovního postupu 4D CT v jednom softwarovém řešení. Vyberte si metodu diskretizace 4D CT a upravte fáze diskretizace na základě počátečních výsledků. Konturujte své GTV a proveďte deformovatelné rozšíření kontury do všech fází, vytvoříte tak svůj ITV v několika málo kliknutí.
  • Spočítejte 4D dávkovou distribuci, abyste lépe vyhodnotili celkovou dodanou dávku nebo vytvořili DVH na jednu fázi k určení, zda je potřeba zvážit léčbu pomocí Trackingu či Gatingu.

 

 • Deformable Dose Accumulation
  • S MIM Maestro a VoxAlign engine můžete rychle spočítat více dávkových objemů a deformovat tuto součtovou dávku do nového plánovacího CT, aby bylo možné lépe vizualizovat celkovou doručenou dávku, kterou pacient obdrží a poskytne přesnou distribuci dávky, což vám dává větší jistotu v procesu plánování léčby.
 • Vendor Neutral
  • MIM Maestro software je komplexní nástroj, který kombinuje funkce konturování, fúzí, kontroly plánů, DVH křivek a mnoho dalších funkcí, které lze provést v MIM Maestro bez ohledu na ostatní systémy, které bez problému integruje. Přes nemocniční PACS, externí CD/DVD až po systémy plánování léčby.
 • MIM Zero Footprint
  • MIM Zero Footprint vám umožní bezpečně přistupovat ke všem produktům MIM z domova, na cestách nebo kdekoli, kde máte přístup k internetu, za použití moderního webového prohlížeče.

 

Video

Brožura ke stažení