Radixact

Metoda Tomoterapie

Radixact/TomoTherapy je přístroj určený pro radioterapii nádorových onemocnění. Kombinuje spirální fotonový lineární urychlovač a spirální počítačový tomograf CT. Toto unikátní řešení umožňuje přesné zacílení terapeutického svazku záření na definovaný objem nádorových buněk v těle pacienta a jejich spolehlivé zničení. Spirální metoda poskytuje kromě optimální distribuce ionizujícího záření do objemu nádoru i významné snížení rizika poškození kritických orgánů, které se mohou nacházet v těsné blízkosti ozařovaného objemu.

IMRT/IGRT

Zařízení Radixact umožňuje IMRT (Intensity Modulated RadioTherapy)/IGRT (Image Guided RadioTherapy) v nejčistší podobě – denní CT je z principu tomoterapie nedílnou a integrální součástí zařízení.  Na jednom rotujícím prstenci je umístěn jak zdroj pro ozařování (6 MV Linac), tak rentgenka pro kVCT. Díky této konstrukci odpadají problémy a zdržení s výsuvnými detektory, částmi rotujícími okolo pacienta, a tím i nebezpečí kolize. V případě potřeby je možné jako zdroj pro zobrazování použít i samotný lineární urychlovač a vytvářet tak MVCT.

Helical mode

Tomoterapie je princip unikátní distribuce dávky (tzv. „Helical mode“, tedy spirální kontinuální rotací zdroje záření včetně snímače (detektorů) kolem těla pacienta se současným posuvem stolu, principiálně odpovídající nejmodernější diagnostické metodě „spirální CT“. Zařízení Radixact/TomoTherapy díky tomu obecně poskytuje excelentní homogenitu distribuce dávky do cílového objemu.

Díky principu „Helical mode“  metoda tomoterapie umožňuje ozařování tvarově extrémně složitých nádorů, včetně vícečetných ložisek i konkávní tvary při minimálních dávkách do zdravé tkáně okolních oblastí a orgánů. Tato metoda také umožnuje ozařování dlouhých nádorů (až 145 cm) bez nutnosti napojování polí a s tím i spojených nevýhod (nehomogenita dávky, riziko přezáření  (nedozáření) na hranici polí, časová ztráta apod.)

Direct mode

Časová náročnost typického výkonu tomoterapie je časově shodná s výkonem na běžném LINAC, pro jednoduché výkony i rychlejší (zařízení Radixact poskytuje tzv. „Direct mode“).

Beamstopper

Zařízení Radixact má nižší požadavky na stínění záření. Díky „gantry konstrukci“  je naproti zdroji záření trvale přítomen beamstopper, tím neuniká do okolí záření z primárního svazku, ale pouze rozptýlené záření. Vzhledem k rotační distribuci záření není ani nutný vysoký výkon zdroje.

Synchrony

Synchrony umožňuje doručení kontinuální radiační dávky při ozařování pohybujícího se nádoru s přesností na milimetry. Ideální aplikací pro Synchrony je například ozařování nádorů plic. Sledování pohybu může být realizováno pomocí LED markerů umístěných na hrudníku pacienta doplněné o X-ray zobrazování během ozařování. Tím se získávají přesné informace o aktuální respirační fázi, na kterou je Radixact schopen v reálném čase reagovat.

Další možností kontroly polohy nádoru je rentgenový zdroj umístěný přímo na gantry ozařovači. Tento zdroj může vytvářet jak monoskopické snímky, tak CBCT.

Informace z těchto trackovacích systémů následně využívá samotný ozařovač pro korekci zacílení svazku pomocí pohybu dynamických čelistí.

iDMS (Integrated Data Management System.)

Jedná se o jedinečný datový server, který zákazníkům umožňuje snadný přístup k léčebným pacientským datům a jejich sdílení na jakékoliv platformě radiaoterapie společnosti Accuray. Tato centralizovaná architektura má zároveň robustní sadu bezpečnostních funkcí, které zabraňují neoprávněnému přístupu k soukromým pacientským datům. K jednomu iDMS lze připojit až 4 zařízení Radixact/TomoTherapy a 2 zařízení CyberKnife. Dále je možné připojit až 15 plánovacích stanic Accuray Precision nebo plánovací stanice RayStation.

Galerie

Videa

Ke stažení