FDM / FDM-T REHAWALK®

FDM-T REHAWALK

Systém Rehawalk® je vhodný pro analýzu chůze a pro léčbu poruch chůze v rámci neurologické a ortopedické rehabilitace. Koncept Rehawalk® v sobě spojuje analýzu chůze a nácvikový systém. Základem systému je přístrojově vybavený trenažér chůze s matricí silových senzorů. Matrice senzorů, v níž je zabudováno několik tisíc kalibrovaných, kapacitních tlakových senzorů, je instalována pod pásem. Pohyb pásu je kompenzován tak, aby bylo možné analyzovat stabilní chůzi a parametry kroku.

Hodnotící zpráva z analýzy chůze obsahuje všechny důležité parametry místa a času, jako jsou fáze stoje, zhoupnutí a stoje na obou nohách, délka kroku, šířka kroku, úhel rotace chodidla a podrobná analýza rozložení sil pod ploskami.

Analýza chůze se provádí, aniž by bylo pro účely měření nutno provádět jakoukoliv přípravu pacienta. Proces měření lze sledovat na obrazovce v reálném čase. Zpráva se zpracuje automaticky.

Galerie

 

FDM

Systém Rehawalk® je vhodný pro analýzu chůze a pro léčbu poruch chůze v rámci neurologické a ortopedické rehabilitace. Koncept Rehawalk® v sobě spojuje analýzu chůze a nácvikový systém. Základem systému je přístrojově vybavený trenažér chůze s matricí silových senzorů. Matrice senzorů, v níž je zabudováno několik tisíc kalibrovaných, kapacitních tlakových senzorů, je instalována pod pásem. Pohyb pásu je kompenzován tak, aby bylo možné analyzovat stabilní chůzi a parametry kroku.

Hodnotící zpráva z analýzy chůze obsahuje všechny důležité parametry místa a času, jako jsou fáze stoje, zhoupnutí a stoje na obou nohách, délka kroku, šířka kroku, úhel rotace chodidla a podrobná analýza rozložení sil pod ploskami.

Analýza chůze se provádí, aniž by bylo pro účely měření nutno provádět jakoukoliv přípravu pacienta. Proces měření lze sledovat na obrazovce v reálném čase. Zpráva se zpracuje automaticky.

Galerie

Ke stažení

katalog_FDM-T_Rehawalk