SYSTÉMY BTS

G-Walk

Inerční senzor pracující na principu gyroskopu a akcelerometru. Jednoduché a rychlé upnutí okolo pasu pacienta pomocí popruhu. Zařízení umožňuje rychlou a objektivní analýzu chůze. V několika klinických protokolech lze hodnotit např. 6minutový test, 10 m test, turn test, stand up and go test, a nebo Squat Jump, Counter movement jump a běh.

V přehledném a automaticky vytvořeném protokolu lze vidět rozdělení fází chůze, délku jejich trvání a výchylku pánve ve všech rovinách v dynamice.

Video

EMG 1000/ EMG 3000

Bezdrátové povrchové EMG pro snímání svalové aktivity. Každá jednotka vážící kolem 10 g je připevněna na povrchu těla pomocí dvou nalepovacích elektrod. Systém umožňuje synchronizovat až 20 kanálů (podle počtu zakoupených jednotek). Jednotky mají interní paměť čili mohou zaznamenávat a ukládat záznam aktivity či přímo přenášet signál do PC pomocí bluetooth.

Orientace v pohybovém cyklu (např. chůze) může být udávána pomocí senzorů umístěných pod chodidlem, elektrogoniometru nebo systémem G-Walk. Systém umožňuje bezdrátové měření svalové aktivity v laboratoři s real-time kontrolou záznamu nebo až 1,5 hod záznamu přímo v terénu díky vestavěné paměti a mnoho dalších parametrů.

Díky unikátní kombinaci se systémem G-walk lze měřit a hodnotit svalovou aktivitu během specifického pohybového vzorce pro vyšetření svalové instability. Tuto možnost lze využít například pro cyklisty, běžce, ale také v rámci klinického testování přetěžovaných zádových svalů anebo pohybu horní končetiny. Vše jednoduše prezentované v předem definovaných protokolech pro analyzovaný pohyb.

Nová verze EMG 3000 nabízí již plně integrované akcelerometry v každém těle sondy EMG a několik dalších výhod jako vodotěsnost a delší výdrž.

Infini-T

Silové desky hodnotící reakční síly podložky s chodidlem. Lze je uspořádat v sérii k vytvoření silového “chodníku“, k hodnocení biomechaniky stoje i chůze. Hodnocení neuromotorických dysfunkcí i nácvik postury či specifických pohybů v rámci tréninku. Stejně tak lze identifikovat zátěž na klouby v jednotlivých pohybech, hrozbu jejich přetížení, a tak zahájit korekční terapii. Nejčastější aplikace je pak zhodnocení výběru vhodné ortézy/protézy, vhodnost indikace operační léčby či zhodnocení jejího výsledku, stabilometrie, reedukace postury a další.

Výhodou systému je jejich libovolné řazení a volnost došlapu na jakoukoliv oblast desky. Tím se limituje fokusovaný pohled pacienta na došlap a měření je tak mnohem efektivnější.

Díky různé kombinovatelnosti tak můžeme pracovat pouze s 1 deskou, P- 6000. Při větším počtu a kombinaci již pracujeme s tzv. INFINITI systémem a pro potřebu statického vyšetření stoje anebo výskoku s motivační zpětnou vazbou přes obrazovku pracujeme se systémem PODIUM.

Smart DX

Silové desky hodnotící reakční síly podložky s chodidlem. Lze je uspořádat v sérii k vytvoření silového “chodníku“, k hodnocení biomechaniky stoje i chůze. Hodnocení neuromotorických dysfunkcí i nácvik postury či specifických pohybů v rámci tréninku. Stejně tak lze identifikovat zátěž na klouby v jednotlivých pohybech, hrozbu jejich přetížení, a tak zahájit korekční terapii. Nejčastější aplikace je pak zhodnocení výběru vhodné ortézy/protézy, vhodnost indikace operační léčby či zhodnocení jejího výsledku, stabilometrie, reedukace postury a další.

Výhodou systému je jejich libovolné řazení a volnost došlapu na jakoukoliv oblast desky. Tím se limituje fokusovaný pohled pacienta na došlap a měření je tak mnohem efektivnější.

Díky různé kombinovatelnosti tak můžeme pracovat pouze s 1 deskou, P- 6000. Při větším počtu a kombinaci již pracujeme s tzv. INFINITI systémem a pro potřebu statického vyšetření stoje anebo výskoku s motivační zpětnou vazbou přes obrazovku pracujeme se systémem PODIUM.

GaitLab/ SportLab

Lidský pohyb je komplexní pohyb definovaný mnoha parametry, a proto kombinací výše uvedených komponentů lze vytvořit ucelenou laboratoř analýzy pohybu (např. chůze) a jeho detailnímu hodnocení v praktických protokolech. Tento systém je ve světě hojně využíván pro
diagnostiku funkčních poruch u dětí s DMO a na základě těchto vyšetření je dále rozhodování o typu léčby – konzervativní či chirurgický zákrok (prolongace, transpozice, apod.)

U sportovců se využívá kombinace nazývající se Sportlab pro analýzu strategie pohybu a techniky pro specifický pohyb ve sportu. Tato kombinace systému může být využita i za podmínek venkovního prostředí.