Rázová vlna

Technologie MIMOTĚLNÍ FOKUSOVANÉ RÁZOVÉ VLNY (Extracorporal Shockwave Therapy/ ESWT) je unikátní zařízení, zejména díky jedinečnému principu generování fokusovaných vln. Tato rázová vlna totiž využívá piezoelektrické krystaly, které nejenom, že nevyžadují žádné reflektory k fokusaci jako elektromagnetické, elektrohydraulické systémy, ale navíc díky přímé fokusaci zesilují rázovou vlnu v cílovém místě zaměření. Díky piezoelektrickému principu a tudíž bez nutnosti kompresoru je zařízení tiché.

Součástí této rázové vlny může být i unikátní lineární fokusovaný piezo zdroj (aplikátor), který rozšiřuje možnosti využití ESWT. Tento lineární aplikátor vyhovuje požadavku aplikovat terapii rovnoměrně a účinněji ve srovnání s konvenčními rázovými vlnami s jednobodovou fokusací. Vyměnitelné gelové nástavce, které se umisťují do aplikátoru, umožňují volbu požadované hloubky fokusace a optimálního nastavení pro potřeby léčby pacienta.

Díky možnosti volby aplikátoru, nachází metoda ESWT uplatnění v oborech: ortopedie, chirurgie a urologie.

Nejnovější klinické poznatky prokázali, že díky unikátní technologii PIEZOWAVE 2 se uplatňuje léčba nejenom běžně indikovaných onemocnění (bolesti, patní ostruhy, tenisové lokty, poúrazové stavy apod.), ale také k léčbě erektilní dysfunkce.

PiezoWava

 Galerie

Ke stažení

PiezoWave2_0515_cz Raz.-vlna_ED_PW2_0515_cz_X3 Raz.-vlna_Wund_Broschuere_0515_cz_X3