Armeo®

Armeo® koncept

Armeo®Senso

Armeo®Senso je unikátní systém rehabilitace horní končetiny, který pokrývá všechna stádia terapie reedukace funkce horní končetiny. Přístroj je navržen zejména pro pacienty se středním a mírným deficitem v oblasti horní končetiny. Armeo®Senso poskytuje vhodné řešení v terapii nejen u seniorů, dospělých pacientů, ale také u dětí.

Nejčastější diagnózy, u kterých lze Armeo®Senso použít, jsou: cévní mozková příhoda, traumatické poškození mozku, Parkinsonova nemoc, dětská mozková obrna, roztroušená skleróza, poranění míchy, různé ortopedické diagnózy (totální endoprotézy, fraktury, luxace…) a také lze terapii aplikovat u klientů, kteří jsou upoutáni na lůžko, jelikož terapii lze provádět i vleže, a to díky unikátní konstrukci přístroje.

Přístroj pomáhá zlepšit rozsahy pohybů, sílu, taxi, koordinaci a úchop horní končetiny v oblasti ramenního kloubu, lokte, zápěstí a ruky. Zároveň je možné individuálně nastavit trénink kognitivních funkcí. Lze jej používat i v domácím prostředí k autoterapii.

Armeo®Senso funguje na principu snímání pohybu čtyřmi senzory, které jsou upevněny na zápěstí, paži, kolem hrudníku a jeden senzor pacient drží v ruce. Senzor umístěný na hrudníku může detekovat nežádoucí kompenzační pohyby trupu pacienta a tím pomoci terapeutům v diagnostice. Trénink omezených pohybů horní končetiny probíhá ve 2D i 3D prostoru.

Ke stažení

Galerie

Video

Armeo®Power

Přístroj Armeo® Power je určen speciálně pro pacienty s těžkým motorickým deficitem horní končetiny, kteří jsou schopni minimálního či téměř nulového aktivního pohybu. Robotický exoskelet umožňuje aktivní vedení paže pacienta. Senzory reagují na míru aktivity pacienta. Pokud je schopen iniciace pohybu, dostane se mu pak pouze asistence v průběhu jeho provedení. Ve chvíli kdy pacient není schopen pohyb ani zahájit, robot vede jeho paži a pohyb je pasivní. Exoskelet umožňuje pohyb paže ve trojrozměrném pracovním prostoru. Je univerzální pro levou i pravou horní končetinu a nastavitelný dle individuálních rozměrů paže.

Systém je doplněn o zpětnou vazbu skrze interaktivní virtuální herní prostředí. Klouby exoskeletu jsou vybaveny senzory vyhodnocujícími vynaloženou sílu a dosažené úhly v jednotlivých kloubech paže.

Galerie

Video

Armeo®Spring / Armeo®Spring Pediatric

Přístroj pro rehabilitaci pacientů se sníženou funkcí horních končetin.

Armeo má za cíl podporovat funkční terapii u pacientů s pohybovou dysfunkcí horních končetin.

Zevní skelet odlehčuje horní končetinu a tím umožňuje pacientovi používat její zbytkovou aktivní hybnost. Exoskelet, který lze nastavit podle anatomických rozměrů paže a předloktí pacienta, má podobné stupně volnosti pohybu stejné jako intaktní horní končetina. Podle aktivních schopností pacienta lze nastavit výchozí prostor pro cvičení, případně omezit pohyblivost v některých kloubech, nastavit míru odlehčení kořenového kloubu či periferie. Rukojeť má silový senzor reagující na stisk. Je tak dosaženo komplexní funkce celé paže včetně ruky a její cíleného zapojení.

Terapie s přístrojem Armeo je spojena s vizuální zpětnou vazbou. Pohyby horní končetiny jsou snímány prostřednictvím senzorů v exoskeletu, pacient tak ovládá herní prostředí a plní pohybové úkoly. Splnění jednotlivých úkolů je vyhodnocováno a umožňuje tak sledovat efekt terapie. Obtížnost her i míra distrakce pacienta je nastavitelná dle potřeb a schopností pacienta.

Princip zpětné vazby podporuje obnovu funkce nejen pohybové, ale i komunikační a kognitivní.

Nejčastěji jsou pro tento typ terapie indikováni pacienti po cévní mozkové příhodě, s porušením či parézami periferních nervů na horní končetině. Vhodná je však i pro pacienty s jinými pohybovými dysfunkcemi horních končetin či po ortopedických operacích.

Galerie

Video

Armeo®Boom

Armeo Boom je zařízení navržené zejména pro kliniky s ambulantním provozem a pro domácí použití. V tomto prostředí umožňuje optimální terapeutické řešení pro pacienty s mírným až středně těžkým postižením pohybových funkcí horních končetin. Stejně jako ostatní zařízení terapeutického konceptu Armeo i toto kombinuje nácvik pohybu vedeného pacientem se zpětnou vazbou skrze virtuální prostředí. Armeo Boom disponuje závěsným systémem umožňujícím odlehčení paže v míře nastavitelné dle potřeb pacienta. Díky tomu je pacient schopen samostatně vedených volních pohybů a cvičení ve 3D prostoru. Pohyby horní končetiny jsou snímány prostřednictvím senzorů v závěsu, které umožňují zaznamenat a porovnat změny. Terapie probíhá se zpětnou vazbou ve virtuálním herním prostředí. Z nabídky her lze vybrat vhodná cvičení probíhající v jednotlivých rovinách nebo jejích kombinacích s nastavitelnou velikostí pracovního prostoru. Obtížnost úkolů lze přizpůsobit schopnostem pacienta. Splnění jednotlivých úkolů je vyhodnocováno a jednoduše tak sledovat efekt terapie.

Tento systém je velmi lehký, tudíž umožňuje snadnou manipulaci, jednoduché a rychlé nastavení systému pro terapii.

Galerie

Video

Ke stažení

katalog_Hocoma_ArmeoTherapyConcept_en