Systém IVS-3

Systém IVS3 je inovativním rehabilitačním zařízením k péči o pacienty po cévní mozkové příhodě, trpící chronickou bolestí (CRPS) nebo komplexním traumatem paže, popř. akra. Pacienti s parézou nebo bolestivými poruchami mohou vnímat nesoulad mezi motorickou odpovědí a vizuální zpětnou vazbou daného pohybu, kterou dostávají: „je skutečně velmi náročné se znovu naučit pohyb, když čelíme neustále negativní zpětné vazbě, která vyjadřuje pocit selhání“. Díky tomuto faktu a principu „use it or lose it“ dochází u takovýchto pacientů k fenoménu vytěsnění daného segmentu či končetiny z pohybového vzoru.

Systém IVS3 se tomuto efektu snaží zabránit, a na základě vizuo-motorické zpětné vazby a unikátnímu technologickému řešení se daří znovu facilitovat oblasti CNS pro plánování a realizaci motorické reakce.

IVS3 je založen na základních principech vizuomotorického simulačního tréninku. Nahrazuje snímek paretické/ plegické paže zdravou horní končetinou, a snaží se tak pacienta motivovat v postupných fázích rehabilitace k akceptaci postižené strany a pozvolné iniciaci pohybu.

Hlavní doménou systému je obnovení koherence mezi pacientovo aferentační složkou pro stimulaci iniciace pohybu a následné motorické odpovědi postižené končetiny.

Systém IVS3 stimuluje plasticitu mozku a umožňuje pacientům a terapeutům pracovat konkrétně na:

  • pozorování a uvědomování si pohybu;
  • iniciaci pohybu;
  • plánování a korekci pohybu

Galerie

 

Video