Ness H200

Přístroj pro rehabilitaci pacientů se sníženou motorickou funkcí v oblasti horní končetiny a ruky. Pomůcka umožňuje otevírání a zavírání dlaně, úchop a stisk prsty. Systém využívá princip funkční elektrostimulace, což pomáhá reedukovat svalstvo horní končetiny, zachovat nebo zlepšit rozsah pohybu, zabránit svalové atrofii a zlepšit lokální prokrvení. V průběhu terapie pomáhá pacientovi získat zpět funkčnost ruky a zápěstí, s cílem začlenit její používání zpět do běžného života.

Přístroj lze využít klinicky jako terapeutickou pomůcku pro více pacientů. Do řídící jednotky se ukládají veškerá data pacientů a jejich jednotlivá nastavení, odkud je lze bezdrátově přenést do samotného zařízení. Pro terapeuty se tak stává terapie rychlejší, jednodušší a efektivnější.

Přístroj může mít pacient k autoterapii, ke svému vlastnímu užití v každodenním životě a jako kompenzační pomůcku. K přístroji je malý ovladač, který umožňuje funkci ve dvou režimech. První z nich je režim manuální, kdy stiskem tlačítka na ovladači aktivuje stisk nebo úchop. Druhý režim je terapeutický, kdy je terapeutem naprogramována sekvence stimulačních pulzů. Pacient tak může absolvovat série elektrogymnastiky dle doporučení a to i v domácím prostředí.

Bližší informace o produktu najdete na stránkách FUNKČNÍ ELEKTROSTIMULACE

Galerie