Pablo®

Přístroj pro rehabilitaci pacientů se sníženou funkcí v oblasti paže, ruky a prstů.

Hlavním cílem rehabilitace u pacientů s omezenou funkcí ruky je zachovat či obnovit motorické schopnosti, což znamená učení nových pohybových procesů a zlepšování koordinačních dovedností.

Pablo pomáhá pacientům s motorickým postižením k aktivaci svalů i celých svalových skupin, jejích souhře a koordinovanému funkčnímu zapojení. Terapie probíhá interaktivně ve virtuálním herním prostředí, které lze nastavit dle možností pacienta a požadovaných cílů terapie. Značnou výhodou je zde motivace pacienta hrou a zároveň stimulace kognitivních funkcí.

Tento systém kromě terapie umožňuje terapeutovi nenáročné objektivní vyšetření rozsahu pohybu horní končetiny v jednotlivých rovinách a měření svalové síly ruky a prstů v několika různých úchopech. Veškeré parametry jsou zaznamenávány a data jsou ukládána do elektronické složky pacienta. Lze tak jednoduše sledovat a porovnat změny jednotlivých parametrů v průběhu terapií.

Galerie

Video

Ke stažení

TYM_broschuere_ENG_web