BITS®

Systém konstrukčně založený na dotykové obrazovce (48‘ nebo 55‘ velikosti), pohyblivém stativu a počítači obsahující 5 kategorií o unikátních terapeutických programech se standardizovanými hodnotícími metodami.

Za využití BITS lze vést pacientovu terapii pomocí nainstalovaných programů, které lze zvolit již dle předem zvoleného zaměření. Můžeme se soustředit na zlepšení kognitivních schopností, zlepšení motorických dovedností, sledování reakce na změnu podnětu, koordinaci pohybů oko-ruka.

BITS systém lze funkčně zakomponovat pro nácvik stability, cíleného pohybu a aktivit HKK. U geriatrických pacientů můžeme terapii vytvořit bezpečnější zapnutím obrazovky pouze na dolní polovinu a eliminovat nutnost úkroků, nebo naopak u pacientů s motorickým či neurologickým
deficitem motivovat k vytvoření nutného pohybu či dání podnětu využít stranu s neuromotorickým postižením.

Při využití systému BITS může terapeut objektivně sledovat rychlost a reakční schopnost pacienta během terapie, progres pohybových dovedností i celé terapie. Celý systém lze také volně přemisťovat po místnosti nebo oddělení.

Galerie

Video