ARMEO® POWER

Hlavním cílem rehabilitace u pacientů s omezenou funkcí horní končetiny je zachovat a obnovit jejich motorické schopnosti, což znamená reedukace pohybových vzorů a zlepšování jejich koordinačních dovedností potřebných k sebeobsluze a každodenním aktivitám. Dalším cílem je zabránit riziku ztráty svalové kapacity ochrnutých končetin z nedostatku používání, spolu s vedlejšími účinky jako jsou spasticita a kontraktury.

Přístroj Armeo® Power byl vyvinut speciálně pro pacienty s těžkým poškozením hybnosti horních končetin, kteří samostatně nemohou aktivovat svalstvo paže. Zařízení kombinuje nastavitelné ergonomické vedení postižené paže s interaktivním terapeutickým cvičením řízeným softwarem ArmeoControl.

Armeo® Power má robotický exoskelet paže, který umožňuje aktivní podporu paže ve velkém trojrozměrném pracovním prostoru. Lze ho použít pro levou i pravou stranu, je nastavitelný pro různé délky končetiny a výšky pacienta. Systém je schopný plně odlehčit a vést horní končetinu pomocí aktivních motorů v každém kloubu exoskeletu. Ten respektuje osy pohybu jednotlivých kloubů a umožňuje tak pohyby:

  • flexi / extenzi ramene, horizontální abdukci / addukci, vnitřní / zevní rotaci
  • flexi / extenzi lokte
  • pronaci / supinaci předloktí, flexi / extenzi zápěstí

Přístroj Armeo® Power je vybaven terapeutickým softwarem Armeo Control s motivačními cvičeními, hrami a simulacemi pro provádění pacientem iniciovaných funkčních cvičení a širokou řadou možností hodnocení. Zajišťuje vysokou efektivitu cvičení a sledování vývoje stavu pacienta.

Galerie

Video