ARMEO® SPRING PEDIATRIC

Přístroj pro rehabilitaci pacientů se sníženou funkcí horních končetin.

Hlavním cílem rehabilitace u pacientů s omezenou funkcí horní končetiny je zachovat a obnovit jejich motorické schopnosti, což znamená učení nových pohybových procesů a zlepšování jejich koordinačních dovedností. Dalším cílem je zabránit riziku ztráty svalové kapacity ochrnutých končetin z nedostatku používání, spolu s vedlejšími účinky jako jsou spasticita a kontraktury.

Armeo®Spring Pediatric má za cíl podporovat funkční terapii u pacientů s omezenou funkcí horních končetin způsobenou cerebrálním, spinálním, jiným neurogenním, svalovým či traumatickoortopedickým poškozením.

Armeo®Spring Pediatric pomocí zevního skeletu poskytuje odlehčení horní končetiny proti gravitaci a tím umožňuje pacientovi používat její zbytkovou aktivní hybnost. Exoskelet, který lze nastavit podle anatomických rozměrů paže a předloktí pacienta, má stupně volnosti pohybu srovnatelné s nepoškozenou horní končetinou. Umožňuje tak přirozený pohyb paže a ruky v trojrozměrném prostoru. Podle aktivní hybnosti pacienta lze nastavit výchozí prostor pro cvičení. Terapii lze vést v celém pracovním prostoru či případně aretovat pohyb v některých kloubech. Rukojeť má silový senzor, s jehož pomocí se pacient učí kontrolovat aktivitu prstů a nacvičovat úchop.

Terapie s přístrojem Armeo®Spring je spojena s vizuální zpětnou vazbou. Pohyby horní končetiny jsou snímány prostřednictvím senzorů ve šech kloubech exoskeletu. Pacient plní pohybové úkoly ve virtuálním prostředí se specificky zaměřenými úkoly. Obtížnost úkolů lze nastavit podle schopností pacienta. Úspěšnost plnění jednotlivých cvičení je vyhodnocováno a umožňuje tak sledovat efekt terapie.

 

Galerie

Video