ARMEO® SPRING

Přístroj pro rehabilitaci pacientů se sníženou funkcí horních končetin.

Hlavním cílem rehabilitace u pacientů s omezenou funkcí horní končetiny je zachovat a obnovit jejich motorické schopnosti, což znamená učení nových pohybových procesů a zlepšování jejich koordinačních dovedností. Dalším cílem je zabránit riziku ztráty svalové kapacity ochrnutých končetin z nedostatku používání, spolu s vedlejšími účinky jako jsou spasticita a kontraktury.

Armeo má za cíl podporovat funkční terapii u pacientů s omezenou funkcí horních končetin způsobenou cerebrálním, spinálním, jiným neurogenním, svalovým či traumaticko-ortopedickým poškozením. Armeo®Spring pomocí zevního skeletu poskytuje odlehčení horní končetiny proti gravitaci a tím umožňuje pacientovi používat její zbytkovou aktivní hybnost.

Exoskelet, který lze nastavit podle anatomických rozměrů paže a předloktí pacienta, má stupně volnosti pohybu srovnatelné s nepoškozenou horní končetinou. Umožňuje tak přirozený pohyb paže a ruky v trojrozměrném prostoru. Podle aktivní hybnosti pacienta lze nastavit výchozí prostor pro cvičení. Terapii lze vést v celém pracovním prostoru či případně aretovat pohyb v některých kloubech. Rukojeť má silový senzor, s jehož pomocí se pacient učí kontrolovat aktivitu prstů a nacvičovat úchop.

Terapie s přístrojem Armeo je spojena s vizuální zpětnou vazbou. Pohyby horní končetiny jsou snímány prostřednictvím senzorů ve všech kloubech exoskeletu. Pacient plní pohybové úkoly ve virtuálním prostředí se specificky zaměřenými úkoly. Obtížnost úkolů lze nastavit podle schopností pacienta. Úspěšnost plnění jednotlivých cvičení je vyhodnocováno a umožňuje tak sledovat efekt terapie.

Galerie

Video

MANOVO SPRING

Zařízení Manovo Spring bylo speciálně navrženo pro cvičení úchopu a otevření ruky pacientů s poruchou funkce akra po prodělané cévní mozkové příhodě, traumatickém poranění mozku nebo u dalších neurologických poruch. V kombinaci s Armeo®Spring umožňuje ManovoSpring i více postiženým pacientům nacvičovat úchopy ve velkém 3D prostoru.

Kombinace ManovoSpring s Armeo® Spring je efektivní a funkční možností pro opakovaný, samostatný trénink dosahu a úchopu s kompenzací hmotnosti paže ve 3D prostoru. Současně zapojuje celou paži a ruku, od ramene po prsty. Integrace kompletního pohybového řetězce do terapie umožňuje efektivní a funkční rehabilitační trénink.

Nastavitelný pružinový mechanizmus ManovoSpring byl speciálně navržen tak, aby působil proti vysokému tonu flexorů a dopomáhal oslabeným extensorům. V každé fázi otevírání dlaně dodává pohybujícím se prstům a palci množství síly potřebné k otevření ruky. Proto se opakovaného intenzivního cvičení mohou účastnit i pacienti, kteří vykazují jen omezený aktivní pohyb prstů.

Při používání modulu Manovo Spring jsou v terapii k dispozici 2 možnosti. Sevření ruky a otevření ruky. Ve zpětnovazebných cvičeních zaměřených na nácvik úchopu, tak pacient reálně provádí pohyb prsty bez tlakového sensoru.

 

Galerie