AMADEO®

Amadeo® je moderní systém pro robotickou neurorehabilitaci. Používá se pro rehabilitaci pacientů s pohybovou dysfunkcí distální části horní končetiny s cílem obnovit její motorické schopnosti, reedukaci pohybových vzorů a zlepšení jejích koordinačních dovedností.

Specificky zaměřená cvičení na přístroji pomáhají zlepšit pohybové funkce pacientů s omezenou pohyblivostí jednotlivých prstů nebo celé ruky. Každý prst včetně palce je možné procvičovat nezávisle a samostatně či celou ruku dohromady. Terapeut sestaví rehabilitační program z řady motivačních cvičení podle stavu pacienta a cílů terapie. Tento robotický přístroj umožňuje pasivní, asistované nebo aktivní zpětnovazebné cvičení. Široká škála pacientů tak může pracovat na stejném zařízení.

Amadeo® umožňuje konstantní a ergonomickou simulaci úchopových pohybů. Je ideální pro použití ve všech fázích neurorehabilitace. Motivační zpětnovazebná cvičení lze ovládat buďto pomocí rozsahu pohybu nebo isometrickou silou. Oba tyto parametry můžeme také objektivně hodnotit a výsledky měření zaznamenávat. Dalšími měřenými parametry jsou míra spasticity, vyjádřená v jednotkách standardizovaných škál a tonus flexorů prstů.

Specialitou tohoto zařízení je terapie pomocí vibrací, která je terapií založenou na důkazech. Intenzita a frekvence vibrací může být nastavována podle individuálních potřeb pacienta i v různých polohách prstů.

Veškeré údaje jsou zaznamenány do složky pacienta v databázi a jednoduše tak lze sledovat vývoj pacienta v průběhu terapie.

Galerie

Video

Ke stažení

katalog_Amadeo_TyromotionTYM_broschuere_ENG_web