MYRO®

Přístroj nabízející interaktivní zpětnovazebné prostředí pro rehabilitaci pacientů se sníženou funkcí v oblasti horní končetiny, ruky a prstů.

Vysoká variabilita možností využití virtuálního herního prostředí se zaměřením na specifické terapeutické cíle. Dotyková plocha reagující nejen na přímý kontakt horní končetiny, ale je možné použití předmětů z různých materiálů a různých tvarů. Lze tak v terapii využít reálných objektů, které jsou součástí každodenních aktivit a tím tak zlepšovat jak jednotlivé typy úchopů, tak i komplexní zapojení horní končetiny a celého posturálního systému v těchto cílených úkolech. Terapii tak můžeme cílit na hrubou i jemnou motoriku, koordinaci pohybů, funkční vazbu hlava (oko) ruka, ale i na poruchy kognitivních funkcí, koncentrace, či selektivní pozornosti.

Kromě pohybu po obrazovce ve všech směrech 2D, zařízení reaguje i na rotační pohyb objektů. Tyto možnosti jsou ještě rozšířeny o využití tahu a tlaku. Je tedy možné využít zařízení k nácviku silových prstových úchopů v tahu či naopak zlepšovat opěrnou funkci horních končetin a jejich adekvátní zatížení (až 60 kg). Terapii lze zaměřit uni nebo bilaterálně. Velikost a umístění reaktivní plochy na obrazovce je možné přizpůsobit potřebám terapie a schopnostem pacienta. Vizuální zpětná vazba je samozřejmě doplněna o audio signály. Stejně tak se terapie může účastnit i více jedinců najednou.

Jedná se tedy o systém nabízející terapii kognitivně motorických úkonů včetně například grafomotoriky.

Celé zařízení je polohovatelné výškově i ve smyslu náklonu interaktivní plochy. Terapeut má tedy možnost volit optimální pozici, ve které bude pacient terapii provádět (sed, stoj, klek, apod.) Podstava má také čtyři kolečka umožňující jednoduchý přesun zařízení.

Software nabízí vedení databáze pacientů a sledování vývoje jejich stavu, a to díky četným hodnotícím funkcím.

Galerie

Video

Ke stažení

TYM_broschuere_ENG_web