PABLO® X2

Pablo® X2 je přístroj určený pro diagnostiku a terapii horních končetin, ale terapeuticky se dá využít také pro dolní končetiny a trup, nebo při nácviku všedních denních činností (ADL) v rehabilitaci dětí, dospělých a seniorů.

Pablo je založeno na principu snímání pohybu senzory a tréninku deficitních složek pohybů prostřednictvím zábavného herního prostředí. Součástí softwaru je také objektivní hodnocení, monitoring a podrobný report pacientova zlepšení. K dispozici je komplexní hodnocení rozsahu pohybů horních končetin a také měření svalové síly flexorů a extenzorů ruky nebo měření pěti druhů úchopů. K dispozici je nově taktéž možnost využít software pro analýzu chůze.

Pro pacienty v akutním stádiu onemocnění jsou k dispozici nástavce Multiboard a Multiball, které poskytují dostatečnou oporu, aby pacient cvičení zvládl, a zároveň umožňují bilaterální trénink horních končetin. Software obsahuje velké množství aktivit cílených na trénink kognitivních funkcí, což v kombinaci s tréninkem deficitní složky pohybu významně pozitivně ovlivňuje neuroplasticitu mozku.

Vzhledem k propojení senzorů s počítačem prostřednictvím Bluetooth, lze senzory umístit na téměř kteroukoliv část těla a po vyšetření terapeutem trénovat požadované aktivity dle potřeb pacienta. Pablo poskytuje nejen podrobnou analýzu a diagnostiku pacienta, zábavné a motivující aktivity, ale taktéž naprosto neomezuje kreativitu terapeuta a umožňuje využít maximální pacientův potenciál.

Galerie

Video

Ke stažení

TYM_broschuere_ENG_web