ERIGO® PRO

Mobilizační systém pro vertikalizaci pacientů v intenzivní péči a pro mobilizaci neurologických pacientů neschopných samostatného stoje. Vertikalizace a mobilizace neurologických pacientů a pacientů upoutaných na lůžko je jedním z primárních cílů terapie. Vertikalizace je nezbytná pro minimalizaci sekundárních nežádoucích změn v pohybovém, nervovém, kardiovaskulárním i zažívacím systému. Aplikace vertikalizace od časných fází rehabilitace také urychluje obnovu vyšších pohybových funkcí. Další terapeutickou funkcí je pohyb dolních končetin, který podporuje mobilizaci pacienta a může zabránit sekundárnímu poškození, jako jsou kontraktury a svalová atrofie. Poloha ve vertikále nejenže stimuluje senzory orientace těla v prostoru a facilituje fyziologické funkce dechových a posturálních svalů, ale i zlepšuje například srdeční výdej nebo příjem kyslíku. Snižuje se i riziko komplikací z imobilizace a v některých případech dochází i ke snížení spasticity.

Erigo je inovativní systém, který kombinuje vertikalizační stůl s integrovaným robotickým krokovým mechanismem. Spojuje v sobě současně bezpečnou vertikalizaci v plynule nastavitelném rozsahu 0° – 90°, pohyb dolních končetin simulující chůzi (s možností synchronizované funkční
elektrostimulace) a fyziologické zatížení dolních končetin. Mobilizační systém Erigo umožňuje provádět mobilizaci a cvičení dolních končetin i u pacientů upoutaných na lůžko, u kterých může být zahájeno již ve velmi časném stadiu. Celkově zvýšená excitabilita centrálního nervového systému má v neposlední řadě pozitivní vliv i na psychiku pacientů.

  • Přínos mobilizačního systému Erigo lze shrnout:
  • Mobilizace a vertikalizace pacientů upoutaných na lůžko
  • Profylaxe sekundárních poškození vyplývajících z upoutání na lůžko
  • Zlepšení bdělosti u pacientů s poškozením mozku prováděním senzorických cvičení

 

Galerie

Video

Ke stažení

katalog_Hocoma_Erigo_enkatalog_Hocoma_Erigo_TechData_en