OMEGO® Plus

Přístroj nabízí včasnou mobilizaci dolních končetin u pacientů, kteří nejsou schopni samostatného stoje. Jeho konstrukce nabízí rychlé nastavení a přípravu pacienta k terapii. Lze aplikovat u pacientů na invalidním vozíčku nebo s polohovatelným lehátkem, díky kterému můžeme pacienta postupně vertikalizovat v rámci nácviku prevence ortostatické reakce, a přitom vést kontinuální facilitaci pohybu dolních končetin. Změnou nastavení pedálů a pozice pacienta jsme schopni vést terapii formou stepperu, cyklického pohybu, leg pressu nebo nacvičovat dorziflexi. To vše od plně pasivního režimu až po plně aktivní s možností unilaterálního nebo bilaterálního zacílení.

Díky těmto módům se můžeme u pacienta zaměřit na zvýšení volné aktivity, svalové síly, rozsahu aktivního pohybu, podpory lokálního metabolizmu a facilitaci dolních končetin v různých pozicích. Pro vyšší intenzitu terapie nabízí systém zpětnovazebné virtuální prostředí s obrazov

Klíčové funkce

  • Včasná rehabilitace a mobilizace DKK
  • Několik terapeutických módů: stepper, cyklický pohyb, leg press, nácvik dorziflexe
  • Od plně pasivního pohybu až po aktivní s odporem
  • Zpětnovazebné interaktivní prostředí
  • Hodnotící prvky pro základní objektivizaci stavu pacienta
  • Reporty
  • Krátký čas nastavení

 

Galerie

Video

Ke stažení