VIBRAMOOV®

Vibramoov je unikátní přístroj, který přináší zcela nový pohled na rehabilitaci pacientů, kteří ještě nejsou schopni mobilizace – akutní hospitalizace po úrazu/traumatu, pro pacienty upoutané na lůžko, pro pacienty, kteří přišli o schopnost pohybu DKK, avšak schopnost čití je u nich zachována. Princip metody je ve fokálních vibracích, které vytvářejí senzorickou informaci o pohybu končetiny přenášenou do mozku. Vědecké výzkumy ukázaly, že informace o pohybu určitého svalu/končetiny, která je vysílána do mozku, je u všech lidí naprosto totožná. Specifický vzor sekvence akčních potenciálů je vždy stejný. Správně synchronizované a nastavené aplikátory se vzory pro dané svalové skupiny proto mohou u pacientů vytvářet senzomotorické vjemy, například vjem chůze.

Možnosti stimulovaného pohybu jsou velmi variabilní. Vibrace lze aplikovat i na horní končetiny, a to jak unilaterálně, tak bilaterálně, soustředit se na jednoduché pohyby hrubé motoriky, stimulovat pohyby jemné motoriky v rámci aktivit ADL.

U dolních končetin je cílem simulace lokomočního vzorce, a to od imobilního pacienta až po pacienta schopného asistované chůze. Přístroj tak lze kombinovat s exoskelety nebo závěsnými systémy.

Dlouhodobě jsou známé pozitivní účinky aplikace vibrací také s cílem redukce svalového hypertonu využívající princip reciproční inhibice.

Velmi jednoduše řečeno, pokud pacient zavře oči a systém je zapnutý, má pacient pocit, že dělá přesný pohyb, který jsme si vybrali v softwaru Vibramoov. Pokud zvýšíme intenzitu, budeme moci sledovat motorickou odpověď na stimulovaných končetinách.

Galerie

Video

Ke stažení