EKSO NR

Ekso NR je nositelný bionický oblek/postroj, který umožňuje jedincům s jakoukoliv mírou deficitu svalové síly na dolních končetinách se postavit a jít přirozenou chůzí v plné zátěži. Chůze je dosaženo díky unikátnímu řešení snímání přenosu váhy, senzory umístěnými v zařízení, kterými se aktivují motory v kyčelních a kolenních kloubech přístroje. Tímto docílíme efektivního zapojení nejen svalového aparátu dolních končetin, ale také v oblasti trupu a horních končetin a zintenzivníme tak stimulaci reedukace ztracených motorických funkcí. Baterií poháněné motory vedou nohy a nahrazují neuromuskulární deficit dolních končetin.

Ekso NR je tzv. eksoskeleton určený pro nácvik chůze, přenosu váhy, stoje, a to vše pod dozorem fyzioterapeuta. Umožňuje terapii pacientům s různou mírou postižení. Parézy, plegie a další neurologická postižení jako CMP, traumatické poškození CNS (kompletní míšní léze C7 a níže) a další. Zařízení lze využít pro širokou škálu pacientů s rozdílnou mírou deficitu a motorických schopností, stejně tak různého vzrůstu a tělesných proporcí.

Ekso NR poskytuje funkční rehabilitaci a nácvik chůze po zemi, umožňuje vzpřímenou polohu těla, nesení vlastní tělesné váhy. Je umístěn přes pacientovo oblečení a jeho nastavení netrvá déle než pět minut. Podmínkou je, aby měl pacient dostatečnou sílu horních končetin k udržení rovnováhy pomocí holí nebo chodítka. Systém umožňuje několik variant ovládání a iniciace chůze. Umožňuje nejen dodávat míru podpory dolním končetinám, ale v případě potřeby také míru odporu pro silový trénink.

Módy nastavení EKSO

FIRST STEP fyzioterapeut spouští jednotlivé kroky pomocí stisku tlačítka. Pacient se naučí vstát ze sedu a během první terapie většinou zvládne první kroky v opoře s chodítkem či s berlemi.

ACTIVE STEP – pacient může iniciovat kroky stiskem tlačítka umístěného na držadle chodítka či berlí.

PRO STEP – pacient krok spouští přesunem pánve před a laterálně. Ekso pomocí senzorů rozpozná, že je uživatel v e správném postavení a provede krok.

PRO STEP PLUS – kroky jsou spouštěny podobným mechanismen jako v módu PRO STEP, navíc je však potřeba i iniciace pohybu dolní končetiny vpřed.

Galerie

 Video