LEXO®

Robotizovaný systém pro nácvik chůze umožňuje provádět intenzivní lokomoční terapii díky vysoké intenzitě a repetici provedených kroků. Díky integraci zpětné vazby je pacient stimulován i virtuální realitou umocňující efekt terapie za využití kognitivních prvků. Pro co nejrychlejší a nejsnazší provedení terapie je systém konfigurován jako tzv. end-efektor, který fixuje pacientova chodidla a skrze něj se stimuluje krokový cyklus. Pro zachování co nejvíce podobného fyziologického vzorce je systém vybaven dynamickým fixačním prvkem pánve, který pacientovi umožňuje zachovat fyziologické pohyby pánve v průběhu chůze. Jedná se o laterální a vertikální asistenci v průběhu terapie. Díky unikátní pánevní fixaci není třeba využití odlehčovacích popruhů a úvazků. Úvazky mohou být použity pouze v případě vážného stavu pacienta pro zajištění přímého postavení trupu. Samotná fixace je řešena anatomicky tvarovanou pánevní oporou, která dokáže zajistit ideální podporu stoje a nebrání fyziologickému pohybu dolních končetin při chůzi.

Díky end-efektorové konstrukci je velmi snadný transport pacienta do zařízení. Pokud je pacient schopný vlastního transportu z vozíku, dokáže se za využití kompenzačních pomůcek, např. transportní deska pro přesun, dostat do systému vlastní volní aktivitou. V případě terapie komplikovanějších imobilních pacientů je možné pacienta přistavit ze strany systému a využít závěsná ramena fixačních úvazků jako výtah pro umístění pacienta do správné vertikalizované polohy. Samotné nastavení pro fixaci chodidel a upevnění pánve a spuštění terapie trvá do 3 minut.

Systém lze využít jako aktivní, pasivní či asistivní prvek v dané terapii. Pro oporu HK jsou po stranách výškově nastavitelná madla. Před pacientem je umístěn monitor s motivačním zpětnovazebným prostředím. SW je vybaven inovativním programe TyroS, který je sdílený i s ostatními přístroji Tyromotion. Díky tomu jde snadno sdílet databázi pacientů s údaji o provedených terapiích.

Galerie

Video