LOKOMAT® PRO

Lokomat jsou řízené ortézy, které automatizují lokomoční terapii na pohyblivém chodníku a zvyšují efektivitu nácviku. Systém umožňuje velmi intenzivní a individuální trénink v motivačním prostředí se zpětnou vazbou a s odlehčením tělesné hmotnosti. Individuálně přizpůsobitelná terapie s přístrojem Lokomat Pro zajišťuje pohodlný a fyziologický charakter chůze se zpětnou vazbou, která je ovládaná díky senzorům integrovaným v ortézách. Modul FreeD umožňuje laterální a rotační pohyby pánve, navozuje nácvik přenosu váhy při chůzi, a tak dále rozšiřuje terapeutické možnosti.

Klíčové vlastnosti systému Lokomat jsou motorické ortézy s elektrickými pohony pro kyčelní a kolenní klouby, které nabízí v terapii simulaci fyziologické lidské chůze. Nespornou výhodou systému je modul FreeD pro řízený pohyb pánve, který pacientovi umožňuje pohyb v abdukci a addukci kyčle a řízený laterálně-rotační pohyb. Při vážnějším stavu je možné aretovat systém FreeD ve středním postavení. Pro umocnění terapie Lokomat nabízí vyspělou rozšířenou zpětnou vazbu s funkčními cvičeními a interaktivními hrami ve virtuálním prostředí pro větší motivaci a lepší feedback pacienta. Součástí jsou již standardně využívané nástroje pro hodnocení, vytváření zpráv a vedení dokumentace o stavu pacienta – síla, spasticita, rozsah pohybu a mnohé další.

Systém Lokomat nabízí několik variant volitelného příslušenství od pediatrického modulu až po modul s roboticky vedenou pánví – FreeD.

Lokomat je celosvětově nejvíce využívaným systémem v oblasti lokomoční rehabilitace u pacientů s motorickým deficitem dolních končetin.

Galerie

Video

Ke stažení

katalog_Hocoma_LokomatPro_en