GAIT KEEPER

GaitKeeper Mini

Pohyblivý pás minimalistických rozměrů (107 x 53 cm) určený zejména pro kliniky s menšími prostory. Je praktický zejména díky své nízké váze, a proto je jednoduché ho přenášet z místa na místo. Je však plně dostačující pro nácvik chůze ať už v kombinaci s odlehčovacími systémy či snadnému doplnění o chodítko. Přes malou hmotnost a rozměry nabízí širokou škálu rychlosti od 0,2 do 5 km/h. Maximální nosnost je 160 kg.

GaitKeeper 2200 T

Pohyblivý pás standardních rozměrů (210 x 90 cm), pro použití s neurologickými i ostatními pacienty. Jedná se o medicínský prostředek s certifikací CE nabízející rozjezd od 0 km/h a inkrementem 0,2 km/h až do maximální rychlosti 16 km/h. Je ideální pomůckou při terapii chůze v odlehčení v kombinaci s přístrojem LiteGait. Vyznačuje se velmi nízkou nástupní výškou – pouhých 16 cm, velkou nosností – až 200 kg a nastavitelnou elevací v rozmezí 0°-15° a možností prodloužení madel.

GaitSens 2000

Oba výše uvedené typy pásů mohou být dále vybaveny objektivní analýzou chůze pomocí senzorů umístěných v pohyblivém pásu. V průběhu chůze jsou zaznamenány a poté pomocí softwaru vyhodnoceny parametry chůze jako délka kroku, šířka stopy, opěrná báze, procentuální rozložení jednotlivých fází krokového cyklu, frekvence a rychlost kroků, výchylku COP a další. Všechny tyto parametry lze sledovat na bezdrátově připojeném tabletu, poté je uložit, následně editovat a v přehledném reportu uložit do složky pacienta.