LITEGAIT®

LiteGait® je systém pro nácvik chůze pacienta, při kterém současně zabezpečuje jeho odlehčení, kontroluje jeho posturu a rovnováhu. LiteGait® je unikátním mobilním odlehčovacím systémem, který v první řadě přináší bezpečnost pro pacienta. Umožňuje bez omezení provádět lokomoční cvičení, při kterých má terapeut volné ruce. Ergonomičnost zařízení pro práci terapeuta umocňuje sedátko, které lze připevnit k rámu zařízení. Díky unikátní konstrukci rámu je možno započít s terapií přímo v pokoji u pacienta. Podstava ve tvaru písmene U umožňuje zasunutí pod postel pacienta. Vleže je pacientovi oblečen bezpečnostní úvazek a při přesunu ze sedu do stoje je již pacient zcela v bezpečí a systém mu v tomto pohybu může napomoci nebo ho zcela pasivně zvednout, stejně jako běžné zvedací systémy.

Díky unikátně řešenému postroji umožňuje systém přesné nastavení odlehčení a napolohování pozice pánve, respektive zabezpečení správné postury pacienta. Díky pevnému uchycení na závěsu přístroje a čtyřbodovému připevnění pásů k úvazku pacienta je možno nastavit správné držení těla ve všech směrech, dle představ terapeuta. Míru odlehčení lze sledovat na displeji. Pomocí nástavce FreeDome 20 je pacientovi umožněn volnější pohyb v závěsu. Pacient se může volně otáčet kolem své osy, může trénovat chůzi do strany, balancovat s různými pomůckami, pohybovat se na trampolíně i bosu, může si házet s míčem apod.

Systém Litegait nabízí několik možných variant dle skladby pacientů. Od pediatrických pacientů až po pacienty dospělé a těžce obézní. V rámci terapie může Litegait nabídnout širokou nabídku specifických doplňků pro zlepšení a zacílení terapie.

 

Galerie