MOTEK C- MILL

Systém C-Mill má unikátní konstrukci a velikost pohyblivého pásu (délka 3 m) a je proto vhodný pro pokročilou terapii dolních končetin v rámci neurologické a ortopedické rehabilitace. Přístroj C-Mill nabízí širokou škálu terapeutických programů s možností doplnění o odlehčovací systém, který dokáže pacienta adekvátně odlehčit po celé délce pásu, nikoliv jen v jeho středu. Pro zajištění intenzity terapie disponuje C-Mill interaktivním zpětnovazebným systémem ve formě virtuální reality vysílané na širokoúhlé obrazovce reagující na konkrétní pohyb pacienta v průběhu lokomoční terapie. Pro korekci a nácvik krokového cyklu je systém vybaven projekcí objektů na plochu pásu. Výsledným efektem je zintenzivnění terapie a klinickému pracovníkovi nabízí přesné a variabilní nastavení různých forem terapie dle diagnózy pacienta.

Pro sledování postupu terapie a její objektivizaci je C-Mill vybaven softwarem a technologií pro analýzu pohybu pacienta. Tato technologie vychází z dlouholeté zkušenosti výrobce, společnosti MOTEK, který se zabývá systémy pro analýzu a trénink lidského pohybu ve specifických podmínkách. Tyto informace jsou zásadní pro úpravu a vhodné nastavení parametrů terapie a objektivní vyšetření pacienta před, v průběhu a po ukončení terapie.

Klíčové funkce

  • Možnost lokomoční terapie v odlehčení – časná rehabilitace
  • Odlehčující systém po celé délce pásu – využití zrychlení a zpomalení chůze
  • Trénink chůze s audiovizuální stimulací – intenzivnější terapie s využitím více stimulů
  • Projekce objektů na pás – zacílení na konkrétní deficit v chůzi, vyhýbání se překážkám
  • Nácvik stability a stoje – dodání pocitu bezpečí a zlepšení vjemu o přenosu váhy
  • Analýza chůze – objektivizace terapie a její lepší zacílení

 

Galerie

Video

Ke stažení