HUNOVA®

Unikátní konstrukce HUNOVA umožňuje vést terapii již od rané fáze rehabilitace, kdy je potřeba u pacienta zahájit terapii již v momentu, kdy není schopný aktivní vertikály. Pro tyto účely se používá robotická sedačka, umožňující pohyby – pasivní, aktivní o různých typech odporů pohybu – dynamický, fluidní, perturbační a volný.

V případě, že pacient je schopný aktivního stoje, lze již pomocí sedačky vertikalizovat pacienta, v různě labilním prostředí, do stoje. Systém nabízí konkrétní mód tréninku sed-stoj.

V terapii, kdy pacient aktivně stojí, jsme schopni pracovat v bipedálním nebo monopedálním módu v návaznosti na cílené terapii. Tyto módy se liší variabilní velikostí labilní úseče. Ta nabízí identické možnosti pohybu a odporu jako robotická sedačka, a navíc umí definovat přesnou míru zatížení a hmotnosti vyvolanou pacientem v procesu terapie.

Terapii lze praktikovat za účasti pouze robotické sedačky nebo úseče, ale také je možno využít obou labilních platforem naráz.

Jako nástavba tohoto systému je virtuální realita na dotykové obrazovce. Díky této funkci můžeme využívat systém pro objektivizace a vyhodnocení terapie a stavu pacienta. Až 65 stránek hodnot, parametrů a grafů z různých forem vyšetření. Pro zefektivnění terapie je SW vybaven zpětnovazebnými aplikacemi, se kterými pacient interaguje buď za pomocí udržování postury, anebo za využití souhry horních končetin s dotykovou obrazovkou.

Systém nabízí pomocí protokolů objektivizaci stavu pacienta za využití předefinovaných indexů a následně navrhuje plán terapie. Pro co nejlepší zacílení terapie systém nabízí pro pacienty fixační prvky v oblasti kolene a hlezna a hrudní senzor pro monitorování souhybu hrudníku a zabránění nechtěným synkinézám v procesu terapie.

Možnými doplňky jsou odlehčovací systém pro vážnější pacienty a nájezdová rampička pro imobilní pacienty upoutané na invalidní vozíček.

 

Galerie

Ke stažení