Ekso Bionics

Ekso je nositelný bionický oblek/postroj, který umožňuje jedincům s jakoukoliv mírou deficitu svalové síly na dolních končetinách se postavit a jít přirozenou chůzí v plné zátěži. Chůze je dosaženo přesunem váhy, kterým se aktivují senzory umístěné v zařízení. Ty iniciují krokový mechanismus. Baterií poháněné motory vedou nohy a nahrazují funkční neuromuskulární deficit dolních končetin.

Ekso je tvz. eksoskeleton určený pro nácvik chůze pod dozorem fyzioterapeuta. Umožňuje terapii pacientům s různou mírou postižení. Parezy, plegie a další neurologická postižení jako CMP, traumatické poškození CNS (kompletní míšní léze C7 a níže) a další. Zařízení lze využít pro širokou škálu pacientů s rozdílnou mírou deficitu a motorických schopností, stejně tak různého vzrůstu a tělesných proporcí.

Ekso poskytuje funkční rehabilitaci a nácvik chůze po zemi, umožňuje vzpřímenou polohu těla, nesení vlastní tělesné váhy. Je umístěn přes pacientovo oblečení a jeho nastavení netrvá déle než pět minut. Podmínkou je, aby měl pacient dostatečnou sílu horních končetin k udržení rovnováhy pomocí berlí nebo chodítka.

FIRST STEP – fyzioterapeut spouští jednotlivé kroky pomocí stisku tlačítka. Pacient se naučí vstát ze sedu a během první terapie většinou zvládne první kroky v opoře s chodítkem či s berlemi.

ACTIVE STEP – pacient může iniciovat kroky stiskem tlačítka umístěného na držadle chodítka či berlí.

PRO STEP – pacient krok spouští přesunem pánve před a laterálně. Ekso pomocí senzorů rozpozná, že je uživatel v e správném postavení a provede krok.

PRO STEP PLUS – kroky jsou spouštěny podobným mechanismen jako v módu PRO STEP, navíc je však potřeba i iniciace pohybu dolní končetiny vpřed.

Galerie

 Video

https://www.youtube.com/watch?t=10&v=1oF5_VqWM6I