NESS L300 GO

Přístroj pro rehabilitaci pacientů se sníženou motorickou funkcí v oblasti dolní končetiny vznikající na základě postižení centrálního nervového systému. Zejména při problémech s padající špičkou („stepáž“) a nestabilitou v koleni (např. rekurvace). Systém využívá princip funkční elektrostimulace, což pomáhá reedukovat svalstvo dolní končetiny, zachovat nebo zlepšit rozsah pohybu, zabránit svalové atrofii a zlepšit lokální prokrvení. U pacientů využívajících tyto přístroje bylo prokázáno zrychlení chůze, zlepšení stability a omezení pádů.

Systém je určen pro všechny věkové kategorie včetně pediatrických pacientů. Přístroj lze využít klinicky jako terapeutickou pomůcku pro více pacientů. Do řídící jednotky se ukládají veškerá data pacientů a jejich jednotlivá nastavení, odkud je lze bezdrátově přenést do samotného zařízení. Pro terapeuty se tak stává terapie rychlejší, jednodušší a efektivnější. Přístroj může mít pacient k autoterapii, ke svému vlastnímu užití v každodenním životě a jako kompenzační pomůcku, aby mu byla zajištěna kvalitní a bezpečná chůze.

Manžeta umístěna pod kolenem zajišťuje stimulaci peroneálního nervu, což terapeutovi dává možnost korigovat postavení chodidla do centrovaného postavení a obnovit chybějící aktivní dorzální flexi nohy ve švihové fázi chůze. Systém je vhodný i pro různé formy spasticity (extenční), u kterých chybí kontakt paty s podložkou. Cílenou terapií a využití principu reciproční inhibice je možné hypertonus účinně korigovat a docílit tak fyziologického krokového cyklu.

U vybraných defektů v oblasti dolní končetiny je systém vybaven i manžetou určenou ke stimulaci stehenních svalových skupin – kvadricepsu a hamstringů. Tyto svalové skupiny mohou být stimulovány dle nastavení v různých fázích kroku za vzájemné synchronizace s podkolenní manžetou. Lze tak dosáhnout aktivace svalové skupiny pro dokonalejší švihovou či stojnou fázi kroku v závislosti na výskytu limitace v pacientově chůzi.

Bližší informace o produktu najdete na stránkách FUNKČNÍ ELEKTROSTIMULACE

Galerie