Zebris

Desky umožňují statické i dynamické měření distribuce síly působící pod ploskou chodidla během stoje nebo chůze. Systém je přímo připojen k běžnému PC přes rozhraní USB a nevyžaduje žádnou další elektroniku. Při analýze chůze na měřící desce je možno využívat kompenzačních pomůcek bez omezení.

Data získaná měřením reakčních sil pod chodidly, případně data z videokamery, EMG senzorů a goniometry naměřené úhly, jsou synchronně vyhodnoceny. Systém automaticky rozpozná pravou a levou nohu a sám dopočítá hodnoty rotace chodidla, délky kroku, distribuce zátěže chodidla, dráhu přenosu těžiště a další parametry. Sám vytvoří závěrečný report zobrazující všechny důležité veličiny společně s jejich grafy a obrázky.

Systém umožňuje práci s databází pacientů, kde u každého ihned vidíme výsledky jeho předchozích měření a všechny vygenerované reporty.

FDM systém nabízí také řadu rozšíření.

  • Telemetrické měření EMG přes bluetooth rozhraní umožňuje analyzovat funkci svalů paralelně s reakčními silami působícími pod chodidly. Měření je dále možno doplnit o goniometry pro zaznamenání úhlů pohybu v kloubech. Až osm analogových signálů může být synchronizováno se silovými odezvami z podložky.
  • Video modul s jednou či dvěma videokamerami. Je zaručena časová synchronizace pomocí speciálního výstupu přímo z měřící desky. Záznam i reprodukce jsou prováděny v režimu 50/60 snímků za sekundu, což umožňuje velmi plynulý záznam pohybu.

Galerie

Video

Ke stažení

katalog_FDM-T_Rehawalk