OEP – optoelektronická pletysmografie

Systém pro analýzu mechaniku dechového cyklu. Jedná se o inovativní a vyšetřovací nástroj schopný provést přesné měření torako-abdominální stěny s plicními objemy. Tyto objemy jsou měřeny neinvazivně – dech po dechu s konstantní přesností a správností i po delší dobu sledování.

OEP system meří dechové objemy na principu analýzu pohybu hrudní stěny. Jedná se tedy o rozmístění pasivních sond, referenčních bodů, na pacientově hrudníku.

Na rozdíl od ostatních systémů je výhodou OEP nenáročnost vůči světelným podmínkám a lze ji aplikovat na širokou škálu pacientů za různých situací.

U OEP systému není za potřebí používání náustku nebo masky, které omezují pacientovu mobilitu a ovlivňují stereotyp dechu. Během samotného vyšetřování může pacient měnit polohu a provádět fyzické cvičení.

Vyšetření může probíhat za statických podmínek, u novorozenců, pacientů odd. JIP, pacientů v narkóze, nebo během spánku.

 

Díky své variabilitě je OEP primárně určena:

  • pacientům s alterovanými dechovými funkcemi
  • předčasně narozeným dětem
  • dětským pacientům
  • pacientům v pooperační fázi operace hrudníku
  • pacientům s asistovanou ventilací
  • subjektům sledovaným během cvičení

Systémové komponenty:

  • pracovní stanice pro akvizici dat a jejich analýzu s integrací
  • 8 optoelektronických kamer
  • hemisferické reflexní markery
  • software pro správu a zpracování dat

Galerie

BTS SMART-DX

Čtvrtá generace optoelektronického systému pro analýzu pohybu.

Se systémem BTS- Smart DX nabízíme výzkumným pracovníkům a lékařům nový set s vysokým rozlišením pro zlepšení možností vyšetřování. Systém kamer nabízí vysoce přesné kalkulace měření a výjimečnou všestrannost což nám zajistí analýzu i v kritických podmínkách. Každá verze používá aktuální generaci kamer s vysoce citlivými senzory a sondami s inovativním a funkčním designem. Tyto schopnosti kombinované s kamerami o vysokém rozlišení -až 4 MgPX) umožňuje těmto systémům zaznamenávat velmi rychlé a neznatelné pohyby.

Bts smart DX doplňuje, synchronizuje a spravuje veškeré kinematická, kinetická, EMG a video data zaznamenaná synchronizovanými systémy.

 

Integrovaný BTS Smart Analyzer software nám umožňuje tvořit vlastní protokoly s výpočty pro kompletní analýzu přes inovativní API rozhraní.

Veškeré grafické doplňky (grafy, tabulky apod.) mohou být tvořeny na základě specifických potřeb klienta a mohou být v tištěné podobě či online ke sdílení.

Galerie