CON-TREX je zařízení, nabízející několik specifických modulů, umožňuje biomechanické (dynamometrické) testování, trénink i terapii. Díky své všestrannosti má své uplatnění v rehabilitaci, sportu i výzkumu. Na CON-TREX lze pracovat se všemi druhy svalových kontrakcí. Izokinetickou, izometrickou a izotonickou, koncentrickou i excentrickou, stejně tak i s pasivním pohybem a jejich kombinacemi. Jednotlivé moduly umí simulovat pracovní pozice, či situace běžného denního života a tak cvičit jejich ergonomii. Hodnocení i terapii lze zacílit na jednotlivé svaly a svalové skupiny a jejich koordinaci. To jak v před i pooperačním období, jako konzervativní metoda terapie, v akutním i chronickém stádiu širokého spektra indikací.
V tréninkovém procesu můžeme jednoduše sledovat změny jednotlivých typů silového zapojení svalů, potřebného pro optimální výkon. Maximální svalová síla, rychlost silového rozvoje, vytrvalost svalu apod.

Systém umožňuje jak dynamometrické testování, které se dlouhodobě ukazuje jako objektivní a relevantní metoda k hodnocení svalové síly a koordinace, tak cílenou rehabilitaci a trénink dle zjištěných deficitů.

Galerie